Η ζωή ανάμεσα στα κτήρια
Χρησιμοποιώντας το δημόσιο χώρο
Livet Melle Husene (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9439-23-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 11.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 220 σελ.
Περιγραφή

"Η πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, είχε σκοπό να καταδείξει τις αποτυχίες της μοντερνιστικής πολεοδομίας, που την εποχή εκείνη κυριαρχούσε διεθνώς. Το βιβλίο καλούσε τους αρχιτέκτονες να επιστήσουν την προσοχή τους στους ανθρώπους που κινούνται στους χώρους ανάμεσα στα κτήρια και τους χρησιμοποιούν, και έθετε το ζήτημα της κατανόησης των λεπτών ποιοτήτων οι οποίες, σ` όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρώπινης κατοίκησης, είναι συνδεδεμένες με τις συναθροίσεις των ανθρώπων στους δημόσιους χώρους. Περαιτέρω, αναδείκνυε τη ζωή ανάμεσα στα κτήρια ως μια διάσταση της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού και της πολεοδομίας που απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.

Σήμερα βρισκόμαστε τέσσερις δεκαετίες αργότερα, και όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει πολλά αρχιτεκτονικά στυλ και ιδεολογίες. Στα χρόνια που μεσολάβησαν έχει φανεί, επίσης, ότι η προσεκτική δουλειά με στόχο τη ζωντάνια και τη βιωσιμότητα των πόλεων και των περιοχών κατοικίας, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα. [...] Ο χαρακτήρας της ζωής ανάμεσα στα κτήρια αλλάζει παράλληλα με τις αλλαγές στην κοινωνική κατάσταση, αλλά οι βασικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας για καλούς δημόσιους χώρους, έχουν αποδειχθεί αξιοσημείωτα σταθερά.

Όλα αυτά τα χρόνια, το βιβλίο έχει συχνά επικαιροποιηθεί και αναθεωρηθεί στις διάφορες εκδόσεις και τις πολυάριθμες μεταφράσεις του. Έτσι, η παρούσα έκδοση στην ελληνική γλώσσα έχει μικρή ομοιότητα με τις αρχικές εκδόσεις? έχουν προστεθεί νέες πληροφορίες και νέα παραδείγματα, αλλά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αλλάξει το βασικό, αρχικό του μήνυμα, που εξακολουθεί να έχει εξαιρετική σημασία: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους και στην πολύτιμη ζωή ανάμεσα στα κτήρια.

Τη χρονική αυτή στιγμή, κατά την οποία οι πόλεις σ` όλον τον κόσμο υπόκεινται σε μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, ελπίζω ότι οι ανθρωπιστικές πολεοδομικές αρχές, που παρουσιάζονται σ` αυτό το βιβλίο, μπορούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση στην Ελλάδα για αυτές τις σημαντικές διαδικασίες."

Jan Gehl