Το οργανωτικό φαινόμενο στο διαδίκτυο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2755-0
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 11/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 25.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 556 γρ, 451 σελ.
Περιγραφή

Οι νέες μορφές τεχνολογίας επιβάλλουν την αναδόμηση των οργανώσεων, προκειμένου οι τελευταίες να επιβιώσουν. Επίσης, η τεχνολογία επηρεάζει το δρων υποκείμενο της οργάνωσης υπό την έννοια ότι, αν και αποτελεί το μέσον για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, μπορεί να καθορίζει την εμβέλεια αυτών των στόχων, καθώς και τις πιθανότητες επίτευξής τους. Η προσέγγιση αυτή της τεχνολογίας ως μιας οικονομικής και κοινωνικής δύναμης αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία είναι σημαντική για την καινοτομία, η οποία θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής. Η τεχνολογία, δηλαδή, δεν είναι μόνο ένας εξωτερικός παράγοντας της παραγωγής για οικονομική εκμετάλλευση, αλλά μάλλον μια διαδικασία η οποία επιτρέπει την επιβίωση και μια ελεγχόμενη και εκμεταλλεύσιμη δυνατότητα αλλαγής. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, λοιπόν, η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας οδήγησε στην καινοτομία και στην αλλαγή της δομής των οργανώσεων και των οικονομιών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η μελέτη του οργανωτικού φαινομένου
Μετά την γραφειοκρατία
Η δυνητική οργάνωση
Νέες μορφές οργάνωσης και οργανωτική κουλτούρα
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1: Από την Γραφειοκρατική στην Δυνητική Οργάνωση
Η θεωρία των οργανώσεων
Οργανωτική αλλαγή και μεταγραφειοκρατική οργάνωση
Η μοντέρνα και η μεταμοντέρνα οργάνωση
Η δυνητική οργάνωση
2: Η Δυνητική Οργάνωση μέσα στο Σύγχρονο Κόσμο
Η ανάπτυξη των δυνητικών οργανώσεων
Παγκοσμιοποίηση και δυνητική οργάνωση
Η κριτική της δυνητικής οργάνωσης: κοινωνία, οικολογία και προοπτικές
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
3: Δυνητική Οργάνωση και Δυνητική Ομάδα
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά των δυνητικών οργανώσεων
Η αποτοπικοποίηση, ο χώρος και ο χρόνος
Η εξουσία, ο εκδημοκρατισμός και η διαχείριση
της πληροφορίας και της γνώσης
Η ευελιξία και η συνεργασία στις δυνητικές οργανώσεις
Χαρακτηριστικά των δυνητικών ομάδων
4: Επικοινωνία και Κουλτούρα στις Δυνητικές Οργανώσεις
Η κουλτούρα στις δυνητικές οργανώσεις
Η επικοινωνία στις δυνητικές οργανώσεις
Επικοινωνία, κουλτούρα και εμπιστοσύνη στο δυνητικό περιβάλλον
5: Η Εμπιστοσύνη στις Δυνητικές Οργανώσεις
Εμπιστοσύνη: έννοια, είδη και μοντέλα
Η εμπιστοσύνη στις δυνητικές οργανώσεις
Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στις δυνητικές οργανώσεις
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
6: Η Ανθρώπινη Εργασία σε Δυνητικό Πλαίσιο
Εισαγωγή
Η Τηλεεργασία
Η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στο δυνητικό περιβάλλον
7: Η Δυνητική Εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δυνητική εκπαίδευση
Αξιοποιούμενα τεχνολογικά μέσα, τύποι εκπαιδευτικών διαδικασιών, μάθηση και διδασκαλία στο δυνητικό περιβάλλον
Εκπαιδευτικές επιπτώσεις της δυνητικής εκπαίδευσης
Κοινωνικές επιπτώσεις της δυνητικής εκπαίδευσης
Αντί επιλόγου
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ελληνική
Ξενόγλωσση