Η Θράκη στο μεταίχμιο
Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στη Θράκη. Πρόταση για μια νέα ελληνική πολιτική στην περιοχή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80942-0-8
Πραγματεία, Αθήνα, 11/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 399 γρ, 252 σελ.
Περιγραφή

Από τη δεκαετία του 1920 που η Θράκη ενσωματώθηκε στον ελλαδικό κορμό, πέρασε περίπου ένας αιώνας. Στο διάστημα αυτό η Τουρκία εξάλειψε την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο, ενώ χρησιμοποιώντας ως μοχλό τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, έθεσε σε εφαρμογή μια πολιτική αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή. Στο ίδιο διάστημα το ελληνικό κράτος χειρίστηκε τα ζητήματα της Θράκης χωρίς μακροπρόθεσμη οπτική. Το αποτέλεσμα ήταν η Θράκη να καταδικασθεί σε έναν χρόνιο οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό και παράλληλα να δοθεί πρόσφορο έδαφος στην τουρκική πολιτική για την προώθηση των στόχων της. Σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θράκη φθάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς οι μεταβολές ενός πλήθους παραμέτρων (κοινωνικών, οικονομικών, δημογραφικών) την οδηγούν σε `ένα μεταίχμιο`. Αυτό ακριβώς καταδεικνύει το παρόν βιβλίο το οποίο με βάση αυτή τη διαπίστωση κάνει ένα ακόμη βήμα: καταθέτει μια τολμηρή πρόταση για μια Νέα Ελληνική Πολιτική στη Θράκη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
1. Θράκη-γενικές πληροφορίες
2. Μειονοτικό ζήτημα - Ιστορικό πλαίσιο
Περίοδος 1923-1954: Η περίοδος των δύο ελληνοτουρκικών προσεγγίσεων
Περίοδος 1955-1983: Από τα Σεπτεμβριανά έως το ψευδοκράτος της Β. Κύπρου
Η μεταναστευτική έξοδος και οι αλλαγές στην κοινωνία της Θράκης στη δεκαετία του '60
Περίοδος 1984-2013
Η υπόθεση των 'τουρκικών συλλόγων'
Τα επεισόδια του 1990 - προσπάθεια για μια συγκροτημένη προσέγγιση των προβλημάτων της Θράκης από ελληνικής πλευράς
Το ζήτημα της 'εκλογής' των μουσουλμάνων Μουφτήδων
Προς μια ανεξάρτητη 'μειονοτική οικονομία'
Πολιτιστική ομογενοποίηση της μειονότητας
Η διεθνής παρουσίαση του μειονοτικού ζητήματος από την Τουρκία
3. Μειονοτική εκπαίδευση
Πλαίσιο λειτουργίας της μειονοτικής εκπαίδευσης
Προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης
Η πρόσφατη μεταρρύθμιση στη μειονοτική εκπαίδευση
Η προσχολική εκπαίδευση της μειονότητας
4. Αθίγγανοι: η τρίτη μειονοτική ομάδα
5. Οι μπεκτασήδες της Θράκης
6. Δημογραφική εξέλιξη της Θράκης - τάσεις και προοπτικές
II. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
1. Η στρατηγική σημασία της Θράκης
2. Συνολική θεώρηση της τουρκικής πολιτικής στη Θράκη
Στρατηγικές επιδιώξεις και ενδιάμεσοι σκοποί
Οι επερχόμενες εξελίξεις
3. Μειονοτικό ζήτημα και μεταναστευτικό ζήτημα
4. Συνολική θεώρηση της ελληνικής πολιτικής στη Θράκη
5. Μια Νέα Ελληνική Πολιτική (ΝΕΠ) για τη Θράκη
Στοιχεία της ΝΕΠ, εξασφάλιση και αξιοποίηση πόρων μέσα από μια νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία
Πλαίσιο στρατηγικής για τη Θράκη και επί μέρους πολιτικές επιδιώξεις
Μηχανισμός άσκησης πολιτικής και υλοποίησης του Προγράμματος Περιφερειακής Αναβάθμισης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Πρόγραμμα ΠΑ-ΑΜΘ)
Προτεινόμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα
Μειονοτική εκπαίδευση
Το ζήτημα των Μουφτήδων
Ειδική μέριμνα για τον νομό Έβρου-αξιοποίηση του λιμένα Αλεξανδρούπολης
Τουριστική ανάπτυξη - έμφαση στην παράλια περιοχή της Ροδόπης
Ορισμένα άμεσα μέτρα για τη Θράκη
Δύο προτάσεις για τη Θράκη
Επίλογος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α': Η ελληνική πολιτική εκτουρκισμού των Πομάκων στη δεκαετία του '50
Β': Υπομνήματα συντηρητικών μουσουλμάνων προς την ελληνική διοίκηση
Γ': Δύο σημαντικές ανοικτές επιστολές προς την ελληνική πολιτική ηγεσία σχετικά με την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας
Δ': Η αστυφιλία στη Θράκη και οι συνέπειές της στους πληθυσμούς της υπαίθρου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ