Ταξίδι στην Ελλάδα
Νέα ελληνικά για ξένους επίπεδα Β1 και Β2
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-814-7
Γρηγόρη, Αθήνα, 11/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.76 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 1,112 γρ, 392 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς `Ταξίδι στην Ελλάδα` για όσους διδάσκονται και διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στόχος του `Ταξίδι στην Ελλάδα 2 - Νέα Ελληνικά για ξένους, Επίπεδα Β1 & Β2` είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετες επικοινωνιακές περιστάσεις, `ταξιδεύοντας` παράλληλα μέσα από τις σελίδες του σε τόπους της χώρας, γνωρίζοντας στοιχεία του πολιτισμού, συναντώντας εικόνες και καταστάσεις από τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Το βιβλίο δομείται από είκοσι ενότητες - μαθήματα. Μέσα από μια ποικιλία δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου διδάσκεται το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και το λεξιλόγιο του αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για Μέσους και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Η έκδοση συνοδεύεται από CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης καθώς και με τους διαλόγους του βιβλίου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

This textbook is the second one of the series `Journey to Greece` for those who are taught and teach Greek as a second or foreign language. The aim of `Journey to Greece 2 - Modern Greek for foreigners, Levels B1 & B2` is to help learners respond to more complex communicative situations, `traveling` through its pages in places of the country, discovering elements of the culture, meeting images and situations from contemporary reality.
The book is constructed by twenty units - lessons. Through a variety of skills related to comprehension as well as production of written and spoken language what is taught is all the grammar, syntax and vocabulary of the corresponding level, according to the curriculum of Athens University for Intermediate (B1) and Upper Intermediate (B2) students and the levels of language learning established by the Greek Language Centre.
The publication is accompanied by CD containing exercises of listening comprehension as well as the dialogues of the book.


[Απόσπασμα από κείμενο του εκδότη]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Επανάληψη & ελληνικό αλφάβητο
Οικογένεια... α λα ελληνικά
Μια πόλη μαγική
Τα έχει όλα και συμφέρει
Ο επόμενος παρακαλώ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - 5
Εργασία και χαρά
Περνάω καλά
Οδηγείτε;
Τέχνες και πολιτισμός
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - 10
Πρόσεχε την υγεία σου
Τι νέα;
Τεχνολογία: Ένας υπέροχος κόσμος
Όλοι για το περιβάλλον
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - 15
Η κοινωνία σε κρίση
Φύγαμε για ένα ταξιδάκι
Γιορτές - έθιμα
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - 19
Κείμενα Ακουστικής Κατανόησης
Λύσεις Ασκήσεων
CD - Ευρετήριο διαλόγων και ασκήσεων ακουστικής κατανόησης

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Έφη Γκαρέλη
Έφη Καπούλα
Έφη Κοντοκώστα
Μάχη Μοντζολή
Στέλα Νεστοράτου
Ευαγγελία Πρίτση
Νίκος Ρουμπής
Γεωργία Συκαρά
Add: - Upd: