Κίνητρα και εμπόδια για την αύξηση της απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 28 εκ., 707 γρ., 203 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-09-08 06:23:38