Ιαπωνο-ελληνικό και ελληνο-ιαπωνικό λεξικό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-400-675-5
Πελεκάνος, Αθήνα, 10/2013
Ιαπωνική, Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 12 εκ, 1,106 γρ, 1456 σελ.
Περιγραφή

Το λεξικό αυτό ξεκίνησε πριν από τριάντα και πλέον χρόνια, ενόψει της ανάγκης για επικοινωνία των δύο λαών, που την έβλεπα έντονη μέσα από την εργασία μου στην Ιαπωνική Πρεσβεία, όχι μόνο για να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να τον γνωρίσουμε και να τον καταλάβουμε καλύτερα και μέσα από αυτή την προσέγγιση να γίνουμε πιο πλούσιοι σ` εμπειρία και γνώση. Άλλωστε και οι δύο λαοί, με τόσο μακροχρόνια ιστορία και πολιτιστική παράδοση, με πολλά κοινά ιδανικά αλλά και ουσιώδεις διαφορές, έχουμε πολλά να πούμε μεταξύ μας. [...]
Η μέριμνα για την βελτίωση του λεξικού συνεχίζεται με την προσθήκη πάνω από 2.500 νέων λημμάτων, εκτός από τα παράγωγα, με ιδιαίτερη φροντίδα για λέξεις με πολιτιστικό περιεχόμενο, περισσότερες επεξηγήσεις και παραδείγματα σε ασαφείς έννοιες καθώς και με την προσθήκη πάρα πολλών λέξεων της καθομιλουμένης. Ακόμη, σ` αυτή την έκδοση γίνεται προσπάθεια να γίνει πιο ευανάγνωστο το λεξικό με την κατά τι μεγέθυνση πολύπλοκων κάντζι κλπ.
Επειδή η σύγχρονη ιαπωνική γλώσσα είναι στενά δεμένη με την κοινωνική δομή και ιεραρχία που επικράτησε στην ιστορική εξέλιξη της χώρας, η πολυπλοκότητα και έκταση των τιμητικών λέξεων και φράσεων που εκτείνονται σε κάθε συζήτηση και γραφή είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί στα όρια ενός λεξικού. Πάντως σ` αυτήν την έκδοση, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια και φροντίδα να γίνει αντιληπτή στον Έλληνα χρήστη αυτή η διαφορά στη χρήση λέξεων και ευγενικών φράσεων ανάλογα με τη θέση ομιλητή/ακροατή, με την προσθήκη παρατηρήσεων και αναφορών, όπου δίνεται ευκαιρία στα σχετικά λήμματα.
Επιπλέον, προστέθηκαν έξη ακόμη παραρτήματα στο ελληνο-ιαπωνικό λεξικό, ένα με τα τόσο δύσκολα για τους Έλληνες απόλυτα αριθμητικά, ανάλογα με το αντικείμενο που μετρούν και άλλα χρήσιμα και ενδιαφέροντα πιστεύω για όσους ασχολούνται με την ιαπωνική γλώσσα και πολιτισμό.
Υπάρχει ακόμη ένα παράρτημα για τα ιαπωνικά ρήματα τα οποία έχουν πολλούς και διάφορους τύπους που δεν είναι πάντα αντίστοιχοι με τη χρήση
των ρημάτων στην ελληνική γλώσσα. Η παράθεση και επεξήγηση όλων των λειτουργιών των ρημάτων είναι βέβαια έργο ενός βιβλίου γραμματικής. Όμως, επειδή η εκμάθηση (μελέτη) της σύγχρονης ιαπωνικής γλώσσας πρέπει να βασίζεται κυρίως στην πρακτική παρά στη λογική γραμματικών κανόνων, εδώ γίνεται μία προσπάθεια για μια όσο γίνεται πιο απλή αποτύπωση των βασικότερων κλίσεων σε σύγκριση με τους τύπους της ελληνικής γραμματικής.
Λέγεται ότι η ελληνική γλώσσα στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα ουσιαστικά ενώ η ιαπωνική στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ρήματα. Υπάρχουν ρήματα στην ιαπωνική γλώσσα, αμετάβατα ή στην παθητική φωνή τα οποία δεν έχουν αντίστοιχη απόδοση στα ελληνικά και η ερμηνεία τους είναι περιφραστική.
Ελπίζεται πάντως ότι με την ανά χείρας πλουσιότερη και πληρέστερη έκδοση, η `συζήτηση` ανάμεσα σ` ένα Έλληνα και ένα Ιάπωνα συνομιλητή, που αναφέρεται στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης, να διεξάγεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος πρώτης έκδοσης
Πρόλογος δεύτερης έκδοσης
Πρόλογος τρίτης έκδοσης
Συντομογραφίες
Ιαπωνο-ελληνικό Λεξικό
Ελληνο-ιαπωνικό Λεξικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι. Πίνακας κυριοτέρων απολύτων αριθμητικών
ΙΙ. Η κλίση των ιαπωνικών ρημάτων
ΙΙΙ. Ημερομηνίες και αρίθμηση (μέτρημα) μηνών
IV. Οι ιστορικοί περίοδοι της Ιαπωνίας
V. Το ιαπωνικό ημερολόγιο
VI. Ιαπωνικά Υπουργεία και Υπηρεσίες
VII. Τα κυριότερα είδη της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας
Πουλιά
Έντομα
Αμφίβια-ερπετά
Άνθη
Θάμνοι
Ζώα
Ψάρια
Θαλασσινά
VIII. Τα σημαντικότερα ελληνικά αρκτικόλεξα