Η σύγκρια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5040-35-2
Εκδόσεις Σαΐτα, Καβάλα, 10/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
eBook, PDF
18 σελ.
Περιγραφή

"Η σύγκρια" είναι ένα αφήγημα γραμμένο σαν παραμύθι για μεγάλους κατάλληλο και για τις εφηβικές ηλικίες. Καταγράφει τη σκληρή σκέψη της Μάνης της εποχής του 1870 αλλά και παρατηρεί με τα μάτια της εποχής μας το έθιμο της σύγκριας, που ήταν εθιμικό δίκαιο στην παλιά Μάνη. Η ανάγκη, ο κλήρος και το χρέος, ξεπερνούσε τις όποιες οικογενειακές και θρησκευτικές αντιρρήσεις.