Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
A Framework for Human Resource Management (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιστημονική επιμέλεια: Κέφης, Βασίλειος Ν.
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-218-856-9
Κριτική, Αθήνα, 10/2013
Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, EPUB
576 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές περιβάλλον οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά. Σε ένα τέτοιο τοπίο, η "αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριου συντελεστή μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στην επιτυχία, αλλά να πρωτοστατήσει με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση της κρίσης", υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η διαχείρισή του είναι επιτυχής, δηλαδή αποδοτική (effective) και αποτελεσματική (efficient). Το βιβλίο αποτελεί μια πλήρη επισκόπηση των θεμελιωδών εννοιών και τεχνικών που απασχολούν τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίες παρουσιάζονται και αναπτύσσονται εξαιρετικά δομημένα σε τρεις διακριτές ενότητες: προσέλκυση και επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη και αμοιβές, διαχείριση εργασιακών σχέσεων.
Ειδική αναφορά γίνεται στις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στους "καιρούς προκλήσεων" που διανύουμε και δίνονται λύσεις μέσα από σύγχρονα παραδείγματα και χαρακτηριστικές, επίκαιρες μελέτες περίπτωσης, τόσο στην εισαγωγή όσο και στα επιμέρους κεφάλαια.

Σχετιζόμενα προϊόντα