Χρωματίζω και γράφω
Εικονογράφηση: Γανώση, Άντα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-9963-9663-2-5
Ευρυμάθεια, Λευκωσία, 2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 3.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 97 γρ, 15 σελ.
τ. 1