Ακαδημαϊκή γραφή
Σημειωτική ανάλυση και σύνθεση κειμένων τέχνης, επιστήμης και πολιτισμού, με παραδείγματα έκφρασης σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-418-7
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 10/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 17 εκ, 1,309 γρ, 614 σελ.
Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια κυρίως των σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι φοιτητές όλων των κατευθύνσεων, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί καλούνται να συντάξουν επιστημονικά κείμενα διαφόρων ειδών, που απευθύνονται σε διαφορετικούς αποδέκτες: εργασία στο πλαίσιο ενός μαθήματος, διπλωματική ή μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική διατριβή ή κάποιο επιστημονικό άρθρο.
Έτσι, στο βιβλίο αυτό, παρουσιάζονται οι διάφορες φάσεις συγγραφής που περιλαμβάνουν:
-την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών
-τη μελέτη και ανάλυση ξενόγλωσσων βιβλιογραφικών πηγών
-τον τρόπο διαχείρισης της βιβλιογραφίας και των σχετικών παραπομπών
-τη διαχείριση της επιστημονικής μεταγλώσσας (εξισώσεις, γραφήματα, πίνακες, σχεδιαγράμματα),
-τον τρόπο σύνθεσης κειμένου στη γλώσσα προορισμού γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά) με χαρακτηριστικά παραδείγματα και ασκήσεις σε θέματα συνοχής της έκφρασης, συνεκτικότητας περιεχομένου και συχνών λαθών
-την παρουσίαση του υλικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
-τον τρόπο αποφυγής της λογοκλοπής
Τόσο όμως στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, η πορεία αυτή συνοδεύεται από την ανάγκη υποβολής στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά:
-βιογραφικού σημειώματος, και
-της σχετικής συνοδευτικής αλληλογραφίας
τα οποία, επίσης, περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό.
Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσίαση, στο Παράρτημα, πιο εξειδικευμένων θεμάτων στο πλαίσιο των θετικών επιστημών και των επιστημών του ανθρώπου, αντίστοιχα:
-στοιχεία ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων όπως κλασσική στατιστική ανάλυση και παλινδρόμηση
-στοιχεία Σημειωτικής Ανάλυσης Κειμένων: Θεωρία και εμπειρίες Ανάλυσης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ, ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κείμενα, Είδη Κειμένων και Επικοινωνία
Ακαδημαϊκή VS Δημιουργική Γραφή
2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΓΡΑΦΗ
Επιστημονικότητα
Κριτήρια του Επιστημονικού λόγου
Κριτήρια και είδη επιστημονικής έρευνας
Είδη Ακαδημαϊκής γραφής
Έκθεση
Βιβλιογραφική αναφορά/έκθεση
Εργαστηριακή αναφορά
Επιστημονική πρόταση
Μελέτη Περίπτωσης (case study)
Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία
Μεταπτυχιακή εργασία
Διδακτορική διατριβή
Επιστημονικό άρθρο
Βιογραφικό Σημείωμα, ηλεκτρονική, έντυπη αλληλογραφία
Από τις απαιτήσεις του Σχολείου σε εκείνες του Πανεπιστημίου
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τύποι Επιστημονικών Κειμένων
Βιβλιογραφική επισκόπηση
Διπλωματική/Μεταπτυχιακή εργασία, Διδακτορική διατριβή
Εργαστηριακή αναφορά
Μελέτη περίπτωσης
Επιστημονικό άρθρο
Επιστημονική πρόταση
Βιβλιογραφία
Υποσημειώσεις
Αναφορές-Βιβλιογραφικές παραπομπές
Συστήματα Βιβλιογραφικών Παραπομπών
Επιστημονική Μεταγλώσσα
Πίνακες
Γενικά για σχήματα-εικόνες-γραφήματα
Τύποι γραφημάτων
Γενικές παρατηρήσεις - γραφήματα
Επιπλέον συμβουλές - γραφήματα
Σχεδιαγράμματα - Εικόνες
Εξισώσεις
Τεχνικές λεπτομέρειες
4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΩΝ
Βιβλία
Επιστημονικά Άρθρα
Στάδια υλοποίησης της εργασίας
Αναλύοντας τον τίτλο του θέματος - Λέξεις κλειδιά
Πως αναζητούμε βιβλία και άλλα έντυπα
Διατρέχοντας τα βιβλία και έντυπα που βρήκαμε
Περιοδικά σε Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Αναζήτηση στο Διαδίκτυο
Αρχειοθέτηση ιστοσελίδων - Χρήση αγαπημένων
Προσθήκη ιστοσελίδας στα Αγαπημένα
Δημιουργία υποφακέλου στα Αγαπημένα
Προσθήκη πολλών καρτελών ταυτόχρονα στα Αγαπημένα
Άνοιγμα ιστοσελίδας από τα Αγαπημένα
Οργάνωση των Αγαπημένων
Δημιουργία φακέλου
Μετακίνηση στοιχείου των Αγαπημένων
Μετονομασία στοιχείου των Αγαπημένων
Διαγραφή στοιχείου από τα Αγαπημένα
Μετά την πρώτη αναζήτηση - Επιλογή πηγών
Διάβασμα και σημειώσεις
5. ΕΚΦΡΑΣΗ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βασική δομή επιστημονικής εργασίας
Βασική δομή επιστημονικού βιβλίου
Σκέψεις για την προσέγγιση ξενόγλωσσων κειμένων
Λέξεις με κοινό θέμα
Δάνεια από τα Ελληνικά - επίθετα
Δάνεια από τα ελληνικά - ουσιαστικά
Διαχείριση δεδομένων πριν από τη σύνθεση
Διαδικασία σύνθεσης
Αντιμέτωποι με τη γλώσσα προορισμού
Περίληψη: Είδη, Ανάλυση, Σύνθεση Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Πρώτη περίπτωση
Δεύτερη περίπτωση
Κυρίως άρθρο: Ανάλυση-Σύνθεση, συνοχή, συχνά λάθη
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Η Εισαγωγή και τα Συμπεράσματα
Παραδείγματα Συμπερασμάτων
Ασκήσεις σύνθεσης Εισαγωγής
6. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
7. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-EMAIL
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά
8. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Θετικές Επιστήμες
Παραδείγματα:
Διαβάζοντας εξισώσεις
Διαβάζοντας ξανά εξισώσεις
Διαβάζοντας διαγράμματα
Διαβάζοντας πραγματικές εικόνες
Διαβάζοντας μια σχηματική αναπαράσταση βιομηχανικής εγκατάστασης
Διαβάζοντας μια σχηματική αναπαράσταση φαινομένου
Διαβάζοντας ένα άρθρο για ευρύ κοινό
Διαβάζοντας μια κατασκευή
Διαβάζοντας ένα Μουσείο Επιστημών
Διαβάζοντας ένα προϊόν
Επιστήμες του Ανθρώπου
Λογοτεχνία
Πολυσέλιδα κείμενα με πλήθος εννοιών
Μελέτη ισοτοπιών από πλήθος κειμένων
Προσέγγιση ποιητικού λόγου
Σχέση Σημειωτικής και Σημασιολογίας
Διεπιστημονική μελέτη ισοτοπιών - έργα τεσσάρων συγγραφέων
Σχέση Σημειωτικής με τα συνειρμικά δίκτυα
Κινηματογράφος
Διερμηνεία και επικοινωνία
Έργα Τέχνης
Ισοτοπία της μητέρας - έργα ζωγραφικής και γλυπτικής
Ισοτοπία μητέρας και παιδιών - γλυπτό σε πυλό
Ισοτοπία της οικογένειας - φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής
Μελέτη μιας κατασκευής και μιας εγκατάστασης
Μελέτη μιας σειράς έργων ζωγραφικής
Κόμικς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [...]
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΛΕΞΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ