Κλινική αξιολόγηση και συμβουλευτική
Από τη θεωρία στην πράξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-219-274-0
Καλέντης, Αθήνα, 9/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 13.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 256 σελ.
Περιγραφή

Η κλινική αξιολόγηση αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών μέσω της παρατήρησης της λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς του ατόμου που βρίσκεται υπό αξιολόγηση, με σκοπό την ερμηνεία και την ανεύρεση στρατηγικών επίλυσης των προβλημάτων που το απασχολούν.
Το βιβλίο `Κλινική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική` συνοψίζει με απλό και κατανοητό τρόπο τη φιλοσοφία και τις τεχνικές των κυριότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Οι πίνακες, τα παραδείγματα και οι διαφορετικοί οδηγοί λήψης ιστορικού διαφωτίζουν τον αναγνώστη και αποσαφηνίζουν έννοιες και πρακτικές στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πολύτιμος οδηγός αναφοράς για τους φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών και τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, είναι ένα χρήσιμο βιβλίο για όσους καλούνται να αξιολογήσουν πρόσωπα, αλλά και γι` αυτούς που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της κλινικής αξιολόγησης και λήψης ιστορικού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΑ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τι είναι η κλινική αξιολόγηση
Στόχοι της αξιολόγησης
Σκοπός της αξιολόγησης
Χαρακτηριστικά της επιτυχούς αξιολόγησης
Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στην αξιολόγηση
Είδη ψυχομετρικών εργαλείων
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Χρήση της γλώσσας
Κανονικοποίηση
Διαχείριση συναισθημάτων
Η θεραπευτική σχέση κατά την αξιολόγηση
Καταλληλότητα για θεραπεία
Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Το περιεχόμενο της συνέντευξης της πρώτης συνάντησης
Τι φέρνει το θεραπευόμενο στη συνεδρία - παρούσα και παρελθοντική κατάσταση του προβλήματος
Εκπαίδευση
Εργασιακή κατάσταση
Αναπτυξιακό ιστορικό
Οικογενειακές σχέσεις
Προσωπικές σχέσεις
Σημαντικά γεγονότα ζωής
Ιατρικό ιστορικό
Ψυχιατρικό ιστορικό
Ψυχοθεραπευτικό ιστορικό
Αξιολόγηση επικινδυνότητας
Καταλληλότητα του θεραπευόμενου για θεραπεία
Στόχοι θεραπείας
Πλάνο θεραπείας
Πιθανότητα παραπομπής
Γενικά σχόλια - Παρατηρήσεις ψυχοθεραπευτή
Φόρμα Αξιολόγησης Ατομικής Θεραπείας (Φ.Α.Α.Θ.)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ψυχιατρική αξιολόγηση
Εξέταση νοητικών λειτουργιών
Είδη νοσολογικής κατηγοριοποίησης DSM και ICD
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM)
Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς (ICD)
Γιατί κάνουμε διάγνωση
Κίνδυνοι διάγνωσης
Σχέση αξιολόγησης και διάγνωσης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Βασικές αρχές και φιλοσοφία της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης
Ιδιαίτερα γνωρίσματα του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου
Η κλινική αξιολόγηση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση
Η θεραπευτική σχέση στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση
Μύθοι όσον αφορά το ΓΣΜ
Ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Βασικές αρχές και φιλοσοφία του ψυχοδυναμικού μοντέλου
Ιδιαίτερα γνωρίσματα του ψυχοδυναμικού μοντέλου
Η κλινική αξιολόγηση στην ψυχοδυναμική προσέγγιση
Η θεραπευτική σχέση στο ψυχοδυναμικό μοντέλο
Μύθοι όσον αφορά το ψυχοδυναμικό μοντέλο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Βασικές αρχές και φιλοσοφία του προσωποκεντρικού μοντέλου
Ιδιαίτερα γνωρίσματα του προσωποκεντρικού μοντέλου
Η κλινική αξιολόγηση στο προσωποκεντρικό μοντέλο
Η θεραπευτική σχέση στο προσωποκεντρικό μοντέλο
Μύθοι όσον αφορά το προσωποκεντρικό μοντέλο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Βασικές αρχές και φιλοσοφία του οικογενειακού μοντέλου
Ιδιαίτερα γνωρίσματα του οικογενειακού μοντέλου
Η κλινική αξιολόγηση στο οικογενειακό μοντέλο
Η θεραπευτική σχέση στο οικογενειακό μοντέλο
Μύθοι όσον αφορά το οικογενειακό μοντέλο
Φόρμα Αξιολόγησης Οικογενειακής Θεραπείας (Φ.Α.Ο.Θ.)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Έννοια της επικινδυνότητας
Αξιολόγηση της επικινδυνότητας: Ιστορικό
Αυτοκτονική και δολοφονική ενόρμηση
Κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών
Σωματική και ψυχολογική κακοποίηση
Άλλοι παράγοντες επικινδυνότητας
Λόγοι αυτοκτονίας
Παραγωγή υπόθεσης επικινδυνότητας
Πλάνο αντιμετώπισης επικείμενου κινδύνου
Πλάνο αντιμετώπισης της επικινδυνότητας
Συναίνεση στη θεραπεία
Διαχείριση της επικινδυνότητας
Καθήκοντα του ψυχοθεραπευτή
Δραστηριότητες με άλλους επαγγελματίες και φορείς
ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
'Και τώρα τι κάνω;...'
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ