Μηχανικές και θερμικές διεργασίες των τροφίμων: Εργαστηριακό εγχειρίδιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87720-1-4
Εκδόσεις Πύλες, Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 258 σελ.
Περιγραφή

Περιελαμβάνει εραστηριακές ασκήσεις για τους εξής τομείς:
- Ξήρανση σε ρεύμα αέρος
- Ξήρανση με διπλούς κυλίνδρους
- Αφυδάτωση- ξήρανση σε δίσκους
- Ξήρανση με λυοφίληση
- Ξήρανση υπό κενό
- Ξήρανση με κατάψυξη
- Ξήρανση με ψεκασμό
- Υπολογισμός Ψυχομετρικών μεγεθών
- Συμπύκνωση με εξάτμιση- απόσταξη
- Μέτρηση του ιξώδες
- Εξισώσεις κινήσεως σωματιδίων στερεών εντός ρευστού
- Εναλλάκτης θερμότητος
- Εξώθηση
- Συμπύκνωση με εξάτμιση
- Μικροκύματα
- Κατάψυξη
- Προσφόρηση- εκχύλιση
- Κοσκίνηση
- Διήθηση
- Εξάτμιση απλού κάθετου σωλήνα
- Μεταφορά θερμότητας
- Εκχύλιση
- Θερμική επεξεργασία και απαρέωση υγρών τροφίμων
- Μίξη ρευστών
- Ρευστά και αντλίες.