Μηχανικές και θερμικές διεργασίες των τροφίμων: Θεωρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87720-0-7
Εκδόσεις Πύλες, Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 698 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στις βασικές διεργασίες που είναι απαραίτητες να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την Τεχνολογία Τροφίμων και Ποτών, σαν Τεχνολόγοι, σαν Οινολόγοι είτε σαν Χημικοί Μηχανικοί. Έχει τις βασικές γνώσεις για έναν πολύ μεγάλο αριθμό διεργασιών για την τεχνολογία τροφίμων και ποτών. Καλύπτει θέματα φαινομένων μεταφοράς μάζας και ενέργειας, φυσικοχημείας και τεχνολογίας υλικών, εφαρμοσμένα σε προβλήματα επεξεργασίας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Βασικά κεφάλαια είναι η ξήρανση, η συμπύκνωση με εξάτμιση, η ακτινοβολία, η ώσμωση, η υπερδιήθηση, η φυγοκέντριση, η διήθηση, η κατακάθιση, η κατάψυξη, η ψύξη, η απαέρωση, τα σωματιδιακά στερεά, η διύγρανση, η εκχύλιση, η απόσταξη, η αφυδάτωση, η λυοφιλοποίηση, η κοσκίνηση, η εξώθηση, η εκπλυση, η διάχυση, η θερμοδυναμική κ.α