Κεντρική Μακεδονία
Central Macedonia
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9456-25-8
Terrain, Αθήνα, 6/2013
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
€ 7.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
26 x 14 εκ, 137 γρ