Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου
Τέλη 18ου-αρχές 20ού αιώνα : Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6856-01-3
Ριζάρειο Ίδρυμα, Αθήνα, 2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 20 εκ, 318 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να προσεγγίσει τη ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου ως στοιχείο της πολιτισμικής δραστηριότητας του ορεινού κόσμου και ως μέρος του επικοινωνιακού του συστήματος. Αναλυτικότερα, επιδιώκει να αναδείξει την ιστορικότητα του φαινομένου της διακοσμητικής ζωγραφικής στο Ζαγόρι, όπως αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 18ου αιώνα έως την απελευθέρωση της Ηπείρου, το 1913· τους συντελεστές του φαινομένου (ιδιοκτήτες, τεχνίτες-ζωγράφους) και τους τρόπους που τα ιστορικά υποκείμενα και αντικείμενα συνέβαλαν στο επιχώριο επικοινωνιακό σύστημα· τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των τοιχογραφιών στα σπίτια του Ζαγορίου, που μας επιτρέπουν να εντάξουμε τις τοιχογραφίες της περιοχής σε ευρύτερες διακοσμητικές ομαδοποιήσεις, στο πλαίσιο μιας «ενιαίας» εικαστικής γλώσσας, όπως αυτή αναπτύχθηκε στους κόλπους της οθωμανικής αυτοκρατορίας· και, τέλος, την κοινωνική και ιδεολογική λειτουργικότητα του διακοσμητικού αυτού φαινομένου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]