Η Ευρώπη των επικοινωνιών
Οι πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης για το επικοινωνιακό πεδίο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-3303-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 152 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό καταγράφει τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πεδίο της επικοινωνίας. Αξιολογεί τις πολιτικές αυτές αλλά και τον παρεμβατικό ρόλο της Ε.Ε., και προσφέρει με εύληπτο, συνεκτικό και συνοπτικό τρόπο τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της Ε.Ε. στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό επικοινωνιακό πεδίο, ανταγωνιστικό στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Θέματα με τα οποία ασχολείται το βιβλίο είναι η πολιτική για την τηλεόραση χωρίς σύνορα, το πρόγραμμα media, η ψηφιακή τηλεόραση και ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας και οι εμπορικές επικοινωνίες. Επίσης αναλύονται οι πολιτικές για την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και την καλωδιακή τηλεόραση, η απορρύθμιση των τηλεπικοινωνιών, η πολιτική για το ραδιοηλεκτρομαγνητικό φάσμα, η κοινωνία της πληροφορίας και οι δράσεις για την eEurope eGovernment και τα ασφαλή δίκτυα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ενότητα πρώτη: Το οπτικοακουστικό πεδίο
Ενότητα δεύτερη: Το επικοινωνιακό πεδίο
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Πίνακες και γραφήματα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-31 09:58:02