Η ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-351-440-4
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 949 γρ, 515 σελ.
Περιγραφή

Ένα βιβλίο-εγχειρίδιο με δισκέτα λογισμικού που δεν θα μελετηθεί μόνο για την πληθώρα των πληροφοριών σχετικά με τις δασικές αρχές θρέψης των καλλιεργειών, οι οποίες αναπτύσσονται με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα. Κυρίως θα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο και ουσιαστικό βοήθημα για την ερμηνεία της Φυλλοδιαγνωστικής και τη διατύπωση των συμβουλών λίπανσης, στα πλαίσια ενός εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος Συμβουλευτικής Λίπανσης των καλλιεργειών. (...) Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στα Κρατικά και Ιδιωτικά Εδαφολογικά Εργαστήρια, στους γεωπόνους και τους τεχνολόγους γεωπονίας, που ασχολούνται με την εμπορία των λιπασμάτων, στους γεωπόνους των Γεωργικών Εφαρμογών, στους ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, στους φοιτητές των Γεωπονικών Σχολών, στους Σπουδαστές των ΤΕΙ (Φυτικής Παραγωγής) και στους προοδευτικούς αγρότες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΕΦ. 1 Η Ανόργανη Θρέψη των Φυτών
Εισαγωγή
Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία
Η αναγκαιότητα των θρεπτικών στοιχείων
Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά
Ρόλος των μακροθρεπτικών: αζώτου, φωσφόρου, Καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, θείου
Ρόλος των μικροθρεπτικών: σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγγανίου, χαλκού, μολυβδαινίου, βορίου, χλωρίου
Θρέψη και μεταβολισμός των φυτών
Πρόσληψη, μετακίνηση και συσσώρευση των μακροθρεπτικών στο φυτό
Πρόσληψη και συσσώρευση του αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου
Πρόσληψη, μετακίνηση και συσσώρευση των μικροθρεπτικών στο φυτό
Πρόσληψη, μετακίνηση και συσσώρευση του σιδήρου, μαγγανίου, ψευδαργύρου, χαλκού, βορίου, μολυβδαινίου
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη των φυτών
Αλληλεπιδράσεις μακροθρεπτικών: Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Θείο
Αλληλεπιδράσεις μικροθρεπτικών: Χαλκός, Σίδηρος, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Βόριο
Συμπτώματα τροφοπενίας θρεπτικών στοιχείων
Συνοπτική περιγραφή συμπτωμάτων έλλειψης θρεπτικών στοιχείων
Τροφοπενίες μακροθρεπτικών
Συμπτώματα τροφοπενίας αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, θείου
Τροφοπενίες μικροθρεπτικών
Συμπτώματα τροφοπενίας σίδηρου, ψευδαργύρου, χαλκού, βορίου, μαγγανίου
ΚΕΦ. 2 Η Φυλλοδιαγνωστική ως Μέθοδος Εκτίμησης της Θρέψης των Φυτών
Εισαγωγή
Σχέση περιεκτικότητας των φύλλων σε θρεπτικά και της ανάπτυξης του φυτού
Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα
Φυτικοί παράγοντες
Είδος φυτού, Ηλικία Φύλλων, Θέση φύλλου στο φυτό, Φάση ανάπτυξης του φυτού, Αποδόσεις του φυτού
Κλιματικοί παράγοντες
Επίδραση φωτός, θερμοκρασίας, βροχόπτωσης, σχετικής υγρασίας
Εδαφικοί παράγοντες
Επίδραση του ΡΗ, της υγρασίας (νερού), των διαλυτών αλάτων (αγωγιμότητα), του αερισμού, της θερμοκρασίας, της μηχανικής σύστασης, του ανθρακικού ασβεστίου
Ανθρωπογενείς παράγοντες
Επίδραση των εδαφοβελτιωτικών, των λιπασμάτων, του κλαδεύματος
Δειγματοληψία φύλλων
Οριακές τιμές θρεπτικών στα φύλλα
Δειγματοληψία του εδάφους
Τρόπος δειγματοληψίας εδάφους
Αριθμός δειγμάτων εδάφους για ανάλυση
ΚΕΦ. 3 Βασικές Αρχές Ερμηνείας της Φυλλοδιαγνωστικής
Ανάλυση των αρχών
Υπολογισμός της δόσης θρεπτικού προς εφαρμογή με βάση τη φυλλοδιαγνωστική
Τρόπος εργασίας κατά την ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής
Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Χαλκός, Βόριο
ΚΕΦ. 4 Η Ερμηνεία του Αζώτου
Γενικά
Υπολογισμός της δόσης του αζώτου με βάση την ανάλυση του εδάφους
Υπολογισμός της δόσης του αζώτου με βάση τη φυλλοδιαγνωστική
Φύλλο ερμηνείας του αζώτου
Παραδείγματα-προβλήματα
ΚΕΦ. 5 Η Ερμηνεία του Φωσφόρου
ΚΕΦ. 6 Η Ερμηνεία του Καλίου
ΚΕΦ. 7 Η Ερμηνεία του Μαγνησίου
ΚΕΦ. 8 Η Ερμηνεία του Σιδήρου
ΚΕΦ. 9 Η Ερμηνεία του Ψευδαργύρου
ΚΕΦ. 10 Η Ερμημεία του Μαγγάνιου
ΚΕΦ. 11 Η Ερμηνεία του Χαλκού
ΚΕΦ. 12 Η Ερμηνεία του Βορίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίες χρήσεως του προγράμματος (λογισμικού)
Πίνακας 12 ΑΠ
Πίνακας 13 ΚΑΤ
Ευρετήριο επιστημονικών όρων
Πίνακας Συμβόλων και συντμήσεων
Βιβλιογραφία