Η εργασιακή υγεία των νοσοκομειακών γιατρών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-394-323-5
Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 45.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 284 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Σχετικά με τις δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις που κατά γενική ομολογία βιώνουν οι γιατροί στο χώρο εργασίας τους, έχει αποδειχθεί ότι τα επίπεδα εργασιακού τους στρες έχουν άμεση επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Εξειδικευμένοι παράγοντες όπως οικονομικές δυσκολίες, απειλή δικαστικής εμπλοκής για ιατρικό σφάλμα και διαχειριστικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε έντονο στρες όσο και σε επαγγελματική δυσαρέσκεια (job disatisfaction). Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικευόμενοι γιατροί οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ως μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες μεταξύ του ιατρικού προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία, διαπιστώθηκε ότι υποφέρουν από υψηλά επίπεδα συναισθηματικής έντασης και κατάθλιψης και παρουσιάζουν ιδιαιτέρως μειωμένα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. Ερευνητικά πορίσματα επιβεβαιώνουν ότι η έλλειψη ύπνου αποτελεί έναν από τους πλέον, σοβαρούς στρεσογόνους παράγοντες στην εργασία για το νεότερο ιατρικό προσωπικό, με σημαντικές συνέπειες στην επίδοση αλλά και την ψυχική του υγεία. Οι πολλές ώρες εργασίας έχουν αποδειχθεί ως αιτία για τα αυξημένα περιστατικά διαπροσωπικών συγκρούσεων μεταξύ των ειδικευόμενων γιατρών. Επιπλέον, οι περιορισμένες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας συνιστούν ένα διαρκές πρόβλημα των ειδικευόμενων, γεγονός που τους δημιουργεί ιδιαίτερο στρες σχετικά με τον προγραμματισμό τους για δημιουργία οικογένειας. Άλλες πολύ σημαντικές αιτίες για τους νέους γιατρούς περιλαμβάνουν τον ασαφή χαρακτήρα των καθηκόντων τους, την έλλειψη γενικότερων παροχών και μέσων και την έλλειψη υποστήριξης από τους προϊστάμενούς τους. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Επιπτώσεις του στρες στο ιατρικό επάγγελμα
Προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εργασιακού στρες από τους νοσοκομειακούς γιατρούς
Προληπτική αντιμετώπιση του στρες σε ατομικό επίπεδο
Ποιοτική συλλογή δεδομένων Ελληνικής έρευνας: Συνεντεύξεις
Στρες των ειδικευόμενων γιατρών που συνδέεται με την εργασία τους
Αφοσιωμένος αλλά σε κρίσιμη κατάσταση - Διερεύνηση των απόψεων των νέων γιατρών για τις βασικές τους αξίες
Σύνοψη
Synopsis
Παράρτημα
Βιβλιογραφικές παραπομπές