Η εργασία στον 21ο αιώνα
Κείμενα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εργασίας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7389-33-6
Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, 2000
Ελληνική, Νέα
€ 8.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 192 σελ.
Περιγραφή

Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δρομολογούν αλλαγές ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά ολόκληρο το κοινωνικο-οικονομικό οικοδόμημα. Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη, η πρόοδος της επιστήμης είναι τα στοιχεία εκείνα που επαναστατικοποιούν την παραγωγική διαδικασία, μεταβάλλουν τη φύση της εργασίας και επιδρούν με τη σειρά τους στο παραδοσιακό σύστημα των εργασιακών σχέσεων με τρόπο ώστε να αμφισβητηθεί ακόμη και η επιβίωσή του. Οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων που ενθαρρύνονται και προωθούνται σχετίζονται κύρια με τη διευρυμένη αναδιοργάνωση του χώρου και του χρόνου εργασίας, καθώς επίσης και με την εκτεταμένη εφαρμογή «άτυπων» ή «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης, που, ενώ υπάρχουν απ’ τη γέννηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, σήμερα τείνουν να αποτελέσουν κυρίαρχο φαινόμενο.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Σημείωμα του εκδότη
Αλ. Μητρόπουλου: Απασχόληση και ΟΝΕ: 3+1 προτάσεις για το μέλλον της απασχόλησης στα πλαίσια της ΟΝΕ
Θ. Κατσανέβα: Η οικονομική της εργασίας, η αγορά της εργασίας και το οικονομικό σύστημα
Δ. Ιωάννου, Χρ. Ιωάννου: Αγορά εργασίας, ανεργία και εργασιακές σχέσεις: Οικονομική συγκυρία και κοινωνικο-οικονομική δομή
Χρ. Ιωάννου: Συνθήκες εργασίας: Το κόστος της πρόληψης
Γερ. Παπαδόπουλου: Το τέλος της εργασιακής τάξης; Μύθος και πραγματικότητα
Ν. Μαραντζίδη: Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών: Συνδικαλιστικές πρακτικές και ιδεολογία στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης στα χρόνια 1967 - 1974
Κ. Τερζίδη: Διαμοιρασμός του εργασιακού χρόνου. Διέξοδος στην απασχόληση ή ματαιοπονία
Λ. Ζαράγκα και Χαρ. Ναξάκη: Οι επιδράσεις των εργασιακών σχέσεων στην απασχόληση και στην ανεργία: Διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία
Α. Καρασσαβόγλου: Μετανάστες στην Ελλάδα. Νομιμοποίησή τους και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας της χώρας
Χ. Αθανασιάδη, Κ. Ζαφειρόπουλου και Ν. Μαραντζίδη: Συνδικαλιστική δράση και πολιτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1995 - 1997
Χρ. Χαλαζιά: Η εργασία στο χθες και στο σήμερα
Ξ. Μπαλωτή: Επαγγελματικός προσανατολισμός και αγορά εργασίας. Η περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου
Μ. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη: Προβλεπόμενες επιπτώσεις της συνθήκης του Μάαστριχτ στη γυναικεία απασχόληση
Θ. Κουτρούκη: Η μείωση των αρνητικών συνεπειών της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση: Ο ρόλος της τριμερούς συνεργασίας