Η επαφή των δασκάλων με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα στερεότυπά τους για τους άλλους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98472-1-6
Mega Poster, Αθήνα, 9/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 85 γρ, 53 σελ.
Περιγραφή

[...] Τα ευρωπαϊκά προγράμματα θεωρούμε ότι συμβάλλουν σε ένα προβληματισμό που έχει ξεκινήσει από τα πρώτα κιόλας βήματα της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και αφορά την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το θέμα μας λοιπόν, είναι συναφές και σε συνέχεια με τις ερευνητικές ανησυχίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον "πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Πρόκειται για ανησυχίες που έχουν αποτυπωθεί σε πολλές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων που να ενισχύουν την υιοθέτηση κοινής ταυτότητας από Ευρωπαίους πολίτες.
Η Συνθήκη του Μάαστριχ που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος σταθμός, μετά από 40, περίπου, χρόνια πορείας της Ευρώπης προς την Ένωση. Πρόκειται για τη δημιουργία της ``Ευρώπης χωρίς σύνορα", όπου οι πολίτες, οι υπηρεσίες και τα αγαθά διακινούνται ελεύθερα από χώρα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμορφώνεται έτσι μια νέα πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, αλλά και μια πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία οι Ευρωπαίοι καλούνται να ζήσουν και να δράσουν στο μέλλον. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)