Η ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο γυμνάσιο
Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-241-7
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 3/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.00 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 374 σελ.
Περιγραφή

Η αλλαγή στη σύσταση της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού μεταναστών επέφερε αλλαγές και στη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η αύξηση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών στην εκπαίδευση άλλαξε ? εμπλούτισε την εικόνα της παραδοσιακής ελληνικής τάξης και προκάλεσε πολυποίκιλες αντιδράσεις στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα. Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να παρουσιάσει την πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνικού πολυπολιτισμικού γυμνασίου σύμφωνα με τα πορίσματα εμπειρικής έρευνας, να καταγράψει τα προβλήματα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών τους και να προτείνει λύσεις αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες για την ένταξη των μαθητών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι έρευνες που αφορούν τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ελάχιστες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στην εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουμε όχι μόνο στην καταγραφή αλλά και στην εκτίμηση και αξιολόγηση της νέας μορφής που παρουσιάζει η ελληνική εκπαίδευση στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Άλλωστε, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται άμεση και συστηματική αντιμετώπιση της διαμορφούμενης κατάστασης στις ετερογενείς πολιτισμικά τάξεις με βάση τη δράση και τις ανάγκες όλων όσοι σχετίζονται με αυτή: μαθητών, εκπαιδευτικών, αναλυτικών προγραμμάτων, γονιών.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]