Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006
Ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-539-1
Κριτική, Αθήνα, 11/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 529 γρ, 300 σελ.
Περιγραφή

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει σημαντικά. Το 1986 υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς των κρατών-μελών η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Ήταν, μετά τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, ένα νέο ξεκίνημα για την ανέγερση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς αποτέλεσε, όχι μόνο το προγραμματικό πλαίσιο για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και το πρώτο στρατηγικό σχέδιο για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου: ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγεται μπροστά μας πολύ διαφορετική από αυτή που θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από είκοσι ή πενήντα χρόνια, αλλά και πολύ πιο αβέβαιη. Η μελλοντική μορφή του ευρωπαϊκού χώρου θα εξαρτηθεί από τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης, την επιλογή του συστήματος λειτουργίας της και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει νέες, εσωτερικές και εξωτερικές, προκλήσεις σ` ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο συγγραφέας εξετάζει τις μεταλλαγές του ευρωπαϊκού χώρου την περίοδο 1986-2006, τις ιδιαιτερότητές του και τις διαδικασίες σχεδιασμού του. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]