Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-135-0
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Γαλλικά
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 666 γρ, 306 σελ.
Περιγραφή

Η παρουσία του πολίτη στον κόσμο, για τους Έλληνες, ερμηνεύεται ως παρουσία του στην Πολιτεία. Ο Έλληνας πολίτης προσδιορίζεται στις διάφορες εκδηλώσεις του ως κάτοχος της πολιτική αρετής η οποία φανερώνει τους παραδοσιακούς στόχους της πόλης. Τοιουτοτρόπως, ο κλασσικός ανθρωπισμός αναδεικνύεται ως πολιτικός, ο Έλληνας εκπληρώνεται ως μέλος οργανικό της πολιτείας του, αντίθετα από τον σύγχρονο ανθρωπισμό που αναφέρεται στον άνθρωπο, in abstracto, του οποίου ο προορισμός εκπληρούται ως πρόσωπο (personne). Στον χώρο της ηθικής, ο Έλληνας αποτιμάται με τα κριτήρια της πολιτικής ισότητας, ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος συμμορφώνεται με τα δεδομένα της υπαρξιακής ισότητας που εξασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο ηθικός αγώνας του Έλληνα απασχολεί το παρόν, για τη διατήρηση και διαιώνιση των παραδοσιακών ηθών και νόμων που ταυτίζονται με την πηγή σοφίας. Αντίθετα ο πολίτης της σύγχρονης πόλεως εργάζεται στο παρόν για να εξασφαλίσει ένα μέλλον όπου η θέλησή του, αγνοώντας τις οντολογικές αξίες, ευελπιστεί να κατασκευάσει τον `υπεράνθρωπον`, ή τον `μετάνθρωπον`, χάριν στα επιτεύγματα της βιοηθικής.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

LA NAISSANCE DE LA VILLE ET L’ URBANISATION DU PAYSAGE PHILOSOPHIQUE
M. MANZIN
LE STATUT DE L’ INDIVIDU DANS LA CITE ANTIQUE
R. LEFEBVRE
LE POLITES: HOMME DE LA CITE, HOMME DANS LA CITE
S. TZITZIS
Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
DEMOKRITS AUFFASSUNG VOM BURGER
I. G. KALOGERAKOS
ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ;
Κ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟ
Τ. ΑΔΑΜΟΥ-ΦΙΚΑ
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ε. ΣΒΙΤΖΟΥ
POLITEIA AND ARETE. ARCHAEOLOGY OF SENSES AND HELLENIC LEGACY
P. FERREIRA DA CUNHA
ΑΝΗΡ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Β. ΚΥΡΚΟΥ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Δ. ΠΑΠΑΔΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΣ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Χ. ΣΙΝΟΥ
THE CONCEPTION OF CITIZENSHIP IN GREEK ANTIQUITY AS CIVIC PHILIA AMONG EQUALS
F. FILIPPI
CITIZENS WITH PRACTICAL WISDOM AND CITIZENS FOLLOWING WHAT THE WISE RULERS SAY
D. KARANTAIS
ΜΟΝΟ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙ ΜΗ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΤ’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ, ΚΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ
Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ
A LA RECHERCHE DU CITOYEN ROMAIN: QUELQUES REMARQUES SUR LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE CICERON
A. VIAL-LOGEAY
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΚΛΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Χ. ΤΕΡΕΖΗ - Η. ΤΕΜΠΕΛΗ
LE MODELE DAMONIEN D’ EGALITE CIVIQUE ET SON INTERPRETATION CHEZ PROCLUS
E. MOUTSOPOULOS