Η ελληνο-τουρκική σύγκρουση από την Κύπρο έως τα Ίμια, τους S-300 και το Ελσίνκι 1955-2000
Η οπτική του τύπου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0225-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 555 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αποπειράται να εξετάσει τον τρόπο και το περιεχόμενο προβολής στον τύπο των δύο εμπλεκόμενων χωρών μιας λανθάνουσας και ενίοτε ενεργούς-διαρκούς σύγκρουσης που θεωρείται ιστορικής προέλευσης και παραδοσιακή αντίθεση, «προαιώνια έχθρα», η οποία δεν συναντάται μόνο στο κρατικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο και στον πολιτισμικό και κοινωνικό τομέα. Μέσα από το βιβλίο αυτό προβάλλουν τα εξής ερωτήματα: Σε ποιο βαθμό συμβάλλει ο τύπος των δύο χωρών σε μια όξυνση, εκδήλωση ή επίλυση της διένεξης; Πώς εξηγείται η αντοχή της σύγκρουσης; Ποιοι κοινωνικοί μηχανισμοί διαμορφώνουν την κρίση και αν είναι σε θέση να παράγουν ή να αναπαράγουν νέες διενέξεις. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθμοί σύγκρουσης αλλά και απόπειρες προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος Ευάγγελου Βενιζέλου
Εισαγωγικό σημείωμα του Συγγραφέα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κεφάλαιο 1 Θεωρητικά προλεγόμενα
Κεφάλαιο 2 Ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης και προϋποθέσεις-πλαίσιο της ελληνο-τουρκικής διένεξης
Κεφάλαιο 3 Η θέση του τύπου στις χώρες αναφοράς
Κεφάλαιο 4 Εμπειρικό τμήμα
Κεφάλαιο 5 Οι ελληνο-τουρκικές κρίσεις του 1987 και του 1996
Κεφάλαιο 6 Σημειώσεις
Κεφάλαιο 7 Παραρτήματα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κεφάλαιο 1 Θεωρία της επίδρασης. Νέες επιστημονικές προσεγγίσεις
Κεφάλαιο 2 Νέα αίτια κρίσης: Το ζήτημα της εγκατάστασης των S-300 στην Κύπρο
Κεφάλαιο 3 Η Σύνοδος Κορυφής του Ελσίνκι (10.11/12/1999) και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
Βιβλιογραφία