Η ελληνική διοίκηση και ο συντονισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-120-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1994
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 146 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
3. ΤΟ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
4. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ν.1104/80 ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:
α. ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
β. ΕΝΔΟΥΠΟΥΡΓΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι. ΝΟΜΟΣ 445/76
ΙΙ. ΝΟΜΟΣ 992/79
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΣ 1104/81
ENGLISH SUMMARY - SOMMAIRE FRANCAIS
Add: - Upd: 2022-04-20 12:36:28