Η Ελλάδα προς το 2000
Πολιτική και κοινωνία, οικονομία, εξωτερικές σχέσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-0765-1
Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 529 σελ.
Περιγραφή

Στο συλλογικό έργο: `Ελλάδα 2000` που παρουσιάζομε στον αναγνώστη γίνεται προσπάθεια να διαγραφεί η πιθανή εξέλιξη της Ελλάδας στους τομείς της πολιτικής της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων στο διάστημα μέχρι το τέλος του αιώνα. Βέβαια το 2000 είναι ένας συμβολικός αριθμός, στη διεθνή συζήτηση, όμως, συνδέεται με τη νέα εποχή: της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών εγκεφάλων των Computers (CPU=central processing unit) κ.τ.λ. που, έτσι υποστηρίζεται, θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα τέλη του αιώνα.
Εκείνο που οι ερευνητές που συνεργάστηκαν στην έκδοση αυτή θέλησαν, ο καθένας από τη σκοπιά του, να δείξουν είναι: πώς αυτοί βλέπουν, με τα σημερινά δεδομένα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες -προ πάντων της Δύσης- και τις γνώσεις που έχουμε γι` αυτά, να διαγράφεται η εξέλιξη στη χώρα μας τα επόμενα 10-15 χρόνια, σ` ένα χρονικό διάστημα δηλαδή στο οποίο οι παράμετροι της εξέλιξης, τουλάχιστον στις Κοινωνικές Επιστήμες, είναι δυνατόν να «προ-γνωσθούν». [...]
Οι συνολικά 24 μελέτες που δημοσιεύονται στον τόμο: `Ελλάδα 2000`, φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουν να καλύψουν αυτό το κενό.
Η φιλοδοξία των ερευνητών που συνεργάστηκαν στο συλλογικό αυτό έργο ήταν μια πολύ περιορισμένη: να παρουσιάσουν, ο καθένας σ` ένα από τον ίδιο επιλεγμένο αντικείμενο του γνωστικού του χώρου, ορισμένες προγνωστικές σκέψεις για τις εξελίξεις και να προτείνουν κάποια μέτρα, λύσεις ή διαδικασίες και να στρέψουν την προσοχή της ελληνικής επιστήμης, αλλά και της πολιτικής σε διαφαινόμενες εξελίξεις προς το 2000.
Είναι αυτονόητο ότι οι μελέτες που δημοσιεύονται σ` αυτόν τον τόμο, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων και οι οποίοι, βέβαια, φέρουν και την επιστημονική ευθύνη γι` αυτές.
Η συλλογική αυτή προσπάθεια είναι αποτέλεσμα πρόσκλησης του Ιδρύματος Friedrich-Ebert και του εκπροσώπου του στην Ελλάδα κ. Achim Moeller σε έλληνες επιστήμονες για μια πιο συγκεκριμένη έκφραση του προβληματισμού πάνω στις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, τα προβλήματα που συνδέονται μ` αυτές και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηλίας Κατσούλης: Εισαγωγή
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης: Πολιτική νομιμοποίηση και οικονομικός εκσυγχρονισμός
Ηλίας Α. Κατσούλης: Το 'ανθρώπινο κεφάλαιο' στη διαδικασία εκσυγχρονισμού. Η Ελληνική 'αμυντική κοινωνία' μπροστά στην πρόκληση του 2000
Δημήτρης Χαραλάμπης: Πολιτικές διαδικασίες και πολιτικά δικαιώματα. Η ιδιαιτερότητα της σχέσης μορφής-περιεχομένου στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ως αναλυτική υποδομή κάποιων υποθέσεων για τις
προοπτικές του έτους 2000
Θάνος Λίποβατς: Θέσεις για την πολιτική ψυχολογία των Ελλήνων. Προοπτικές για το έτος 2000
Μιχάλης Σπουρδαλάκης: Ελλάδα 2000: Δρέποντας τους καρπούς της 'Α-Πολιτικής Υπερ-Πολιτικοποίησης'
Στέλιος Αλεξανδρόπουλος: Κόμματα και κοινωνικός μετασχηματισμός μπροστά στο 2000. Ανασκόπηση και προοπτικές
Σωτήρης Γ. Κατσαμπάνης: Προβλήματα και προοπτικές των ελληνικών συνδικάτων
Νικήτας Πατινιώτης: Έρευνα και Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Προοπτικές του συστήματος επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον
Μιχ. Θ. Παπαθεοδοσίου: Το σύστημα της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές
ΜΕΡΟΣ II: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τάσος Γιαννίτσης: Εισαγωγή
Δημήτριος Α. Σακκάς: Οι προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας το έτος 2000
Παναγιώτης Γ. Πάσχος: Εισοδηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιπτώσεις της ένταξης στο ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων
Χαράλαμπος Γκότσης: Εξελίξεις και προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Γ. Α. Ζαχαράτος: Τα προβλήματα και οι προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα
Αθανάσιος Π. Πέννας: Ελληνική ναυτιλία 2000. Χθες - σήμερα - αύριο
Τάσος Γιαννίτσης: Εξωτερικές ανταλλαγές και η θέση της Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας στην προοπτική του 2000
Ρ. Φακιολάς: Η εφαρμογή νέας τεχνολογίας
Ήρα Έμκε-Ιουλοπούλου: Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές
Χρήστος Τζεκίνης: Προοπτικές για την απασχόληση στην Ελλάδα. Προτάσεις για πολιτικές στη δεκαετία 1990-2000
Σ. Σταύρου: Η εκπαίδευση στην Ελλάδα το έτος 2000
ΜΕΡΟΣ III: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πάνος Καζάκος: Εισαγωγή
Θ. Α. Κουλουμπής: Η Ελλάδα του 2000: Μια ανάλυση των ενδοκρατικών παραγόντων που επηρεάζουν την
ελληνική εξωτερική πολιτική
Χρήστος Λ. Ροζάκης: Η Ελλάδα στην ανατολή του 21ου αιώνα: Εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας
Γιάννης Βαληνάκης: Οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης και η Ελλάδα
Πάνος Καζάκος: Η Ελλάδα ανάμεσα σ' ενσωμάτωση και περιθωριοποίηση. Επιλογές για την επόμενη δεκαετία στις ελληνοκοινοτικές σχέσεις
Θάνος Βερέμης: Ελλάδα - Τουρκία - Βαλκάνια