Η εκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα
Νέες ορίζουσες και προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-0493-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 23.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 662 γρ, 331 σελ.
Περιγραφή

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η εκπαίδευση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μιας νέας εποχής που πολλοί τη θεωρούν ως την ύστερη φάση της νεωτερικότητας. Πρόκειται για προκλήσεις σύνθετες και ριζοσπαστικές που εκφράζουν τη δυναμική ενός κόσμου που τον χαρακτηρίζει η ρευστότητα και η αστάθεια. Προκλήσεις που απαιτούν γι` αυτό προσεκτική ανάλυση, διεπιστημονική προσέγγιση και συμμετοχική προσπάθεια. Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί μια συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Έλληνες και Άγγλοι πανεπιστημιακοί, άνθρωποι της εκπαιδευτικής πράξης και εκπρόσωποι οργανισμών διερευνούν πτυχές του φαινομένου με σκοπό την πληρέστερη κατανόησή του. Τα κείμενα που περιλαμβάνει ο τόμος εντάσσονται στη θεματική «Η εκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα» ενός κύκλου μαθημάτων που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της δράσης «Jean Monnet». Επιστημονικός υπεύθυνος αυτού του κύκλου μαθημάτων και επιμελητής της παρούσας έκδοσης είναι ο καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Ματθαίου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
Δημήτρης Ματθαίου
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
1. Νέες ορίζουσες και ορισμοί του εκπαιδευτικού έργου στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας - Η προβληματική της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αναψηλάφηση
Δημήτρης Ματθαίου
2. Τρεις αφηγήσεις για την εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα: Ουσία και επίφαση
Ιωάννης Ρουσσάκης
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
3. Education and the Common Cultural Heritage of Europe
Denis Lawton
4. Knowledge Economies: Here we go again?
Robert Cowen
5. Interculturalism and Education: European and Mediterranean Perspectives and Issues
Jagdish Gundara
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
6. Η Ευρώπη στην αυγή του 21ου αιώνα: Η πρόκληση της γνώσης
Μάριος Καμχής
7. Quo vadis, Europa? Παρατηρήσεις για τη νέα συνθήκη της Νίκαιας
Μιχάλης Ι. Τσινισιζέλης
8. Προς την «Ευρώπη της γνώσης»: Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού λόγου και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη δεκαετία του '90
Γιώργος Πασιάς
9. Η εκπαίδευση ως συντρέχουσα αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες
Νίκος Καραίσκος
10. Η διδασκαλία του ευρωπαϊκού πολιτισμού στην ελληνική εκπαίδευση: Δείκτες σύγκλισης και αλλαγής;
Κώστας Αγγελάκος
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
11. Η βελτίωση της ποιότητας: Νέα πρόκληση και προοπτική για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα
Μαρία Δάρρα
12. Η πρόκληση της δια βίου εκπαίδευσης των πολιτών: Βιβλίο, βιβλιοθήκη, πολιτισμός
Χρήστος Λάζος
13. Αρχική κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση αναγκών και προτεραιοτήτων ατενίζοντας τον 21ο αιώνα
Ελένη Καρατζιά - Σταυλιώτη
14. Η διοίκηση του ελληνικού πανεπιστημίου στο κατώφλι του 21ου αιώνα: Κριτική ιστορική θεώρηση
Εμμανουήλ Φυριππής
Οι συγγραφείς