Η εκλογική πολιτική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα
Εσωτερικές και ευρωπαϊκές παράμετροι, 1974-2000
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1420-8
Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 361 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη της εκλογικής πολιτικής στην Ελλάδα αποτελεί ένα δυναμικό τομέα ανάλυσης των παραμέτρων που, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, επηρεάζουν τις πολιτικές δυναμικές της εκλογικής διαδικασίας. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην ελληνική περίπτωση επιχειρώντας, στη βάση της συγκριτικής ανάλυσης εφαρμοζόμενης σε μια χώρα, την εξέταση των παραμέτρων της εκλογικής πολιτικής στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Προσεγγίζει το εκλογικό σύστημα ως ένα sui generis πολιτικό θεσμό και διερευνά τη λειτουργία του μέσα από την εξέταση των εκάστοτε μεταβλητών του, καθώς και των μεταβλητών που συνδέονται με το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Μελετά την ανάπτυξη και τη σημασία της πρακτικής των συχνών εκλογικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ενώ εισάγει στην ανάλυση και παραμέτρους που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής πολιτικής από το 1981, όπως αυτή αποτυπώνεται στη διαδικασία των Ευρωεκλογών.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Προλογικό σημείωμα
1. Εισαγωγή: Εκλογική πολιτική και εκλογικό σύστημα
2. Η πρακτική των συχνών εκλογικών μεταρρυθμίσεων στην ελληνική πολιτική, 1844-1967
3. Εκλογική πολιτική, εκλογικό σύστημα και εκλογές στην Ελλάδα, 1974-2000
4. Αναλογικότητα και εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα, 1974-2000
5. Εκλογικές παράμετροι και αναλογικότητα
6. Συστημικοί παράγοντες και αναλογικότητα: το κομματικό σύστημα
7. Κυβερνητικές πλειοψηφίες, εκλογική πολιτική και κοινή γνώμη
8. Επίλογος: Η εκλογική πολιτική και η δυναμική αλλαγής και/ή αναπαραγωγής του πολιτικού συστήματος
Βιβλιογραφικές αναφορές