Η εγκατάλειψη του σχολείου
Αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0731-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 269 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Στο βιβλίο τούτο γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν ερευνητικές εργασίες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο σχετικά με το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στα πρώτα πέντε άρθρα παρουσιάζονται έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια (1980-1996) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και οι οποίες προσπαθούν να προσδιορίσουν το μέγεθος του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, να εξηγήσουν τα πιθανά αίτιά του και να διατυπώσουν προτάσεις για την αντιμετώπισή του. Τα τέσσερα τελευταία άρθρα αντιπροσωπεύουν μελέτες που ασχολούνται με το πρόβλημα της διακοπής φοίτησης σε μειονοτικούς πληθυσμούς, σε παλιννοστούντες, και σε εφήβους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]