Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-450-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 58 σελ.
Add: - Upd: