Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας
Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-375-716-0
Μεταίχμιο, Αθήνα, 9/2004
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.61 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 602 γρ., 342 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα βρει προβληματισμούς για τη θέση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας στον σύγχρονο κόσμο και την ανταπόκρισή του στις νέες επιστημονικές προκλήσεις. Γίνεται έτσι προσπάθεια να οριστεί η σύγχρονη ανάγνωση της αρχαιοελληνικής γραμματείας και του κόσμου της. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται: Η διδακτική παράδοση του μαθήματος και οι δυνατότητες αξιοποίησης των ποικίλων προτάσεων αναμόρφωσής του. Διδακτικές πρακτικές που μπορούν να αναδείξουν τις νέες προοπτικές του μαθήματος. Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών σε αρχαιοελληνικά κείμενα που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00