Η δεύτερη γλώσσα
Κατάκτηση και διδασκαλία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-4195-9
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 11/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 511 γρ, 272 σελ.
Περιγραφή

Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με το πώς ένας άνθρωπος μαθαίνει μια άλλη γλώσσα, πέρα από τη μητρική του, αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της σύγχρονης γλωσσολογίας. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, καθώς και την εφαρμογή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Ειδικότερα, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας του μαθητή, η θεωρία της Καθολικής Γραμματικής του Noam Chomsky, οι αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, ο ρόλος των εξωτερικών παραγόντων στη γλωσσική κατάκτηση και οι σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας. Το εισαγωγικό αυτό εγχειρίδιο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διδάξουν ή διδάσκουν ήδη την ελληνική ή άλλη γλώσσα ως δεύτερη, σε ερευνητές και φοιτητές του κλάδου της γλωσσολογίας και άλλων συναφών επιστημών (ψυχολογίας, παιδαγωγικής, κοινωνιογλωσσολογίας κ.ά.), αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το φαινόμενο της γλώσσας και την κατάκτησή της.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Παρεμβολή
Σταδιακή ανάπτυξη
Ποικιλότητα
Απολίθωση
Λάθη
3. ΠΡΩΙΜΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Αντιπαραβολική ανάλυση
Η θεωρία της διαγλώσσας
Δημιουργική κατασκευή
4. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Στόχοι της γενετικής θεωρίας
Το λογικό πρόβλημα της γλωσσικής κατάρτισης
Καθολική Γραμματική: αρχές και παράμετροι
Μινιμαλισμός
Καθολική Γραμματική και κατάκτηση της Γ2
Αξιολόγηση
5. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η γλώσσα ως σύνθετη δεξιότητα
Το πρότυπο της επεξεργασίας πληροφοριών
Ελεγχόμενες νοητικές αναπροσαρμογές
Η Υπόθεση του Εντοπισμού
Ο ρόλος της αντιληπτικής σπουδαιότητας
Το πρότυπο των ενδοφορικών διεργασιών
Το Πολυδιάστατο Πρότυπο
Συνδετισμός
Προεκτάσεις της γνωστικής προσέγγισης
6. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΔΡΑΣΗ
Η φύση του γλωσσικού εισαγομένου
Θεωρίες με έμφαση στο ρόλο του γλωσσικού εισαγομένου
Εποπτικός Μηχανισμός και η Υπόθεση του Γλωσσικού Εισαγομένου
Η Υπόθεση της Διεπίδρασης
Η Υπόθεση του Γλωσσικού Εξαγομένου
Διαπραγμάτευση της σημασίας και προοπτικές
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟ
Θεωρία της Πολιτισμικής Ενσωμάτωσης
Το πρότυπο της ποικίλης ικανότητας
Η θεωρία της Κοινωνιογλωσσικής Προσαρμογής
Λειτουργικές - πραγματολογικές προσεγγίσεις
Περικείμενο και κατάκτηση: προεκτάσεις και προοπτικές
8. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Διδακτικές προσεγγίσεις
Τάσεις και προσδοκίες
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ