Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία: Ειδικό θέμα του 26ου συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-244-148-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 674 γρ., 313 σελ.
Περιγραφή

Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία είναι θέμα που απασχολεί εδώ και αρκετές δεκαετίες την έρευνα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων. Υπάρχουν αρκετά νέα στοιχεία, βασισμένα στην αξιοποίηση γραπτών πηγών και αρχαιολογικών τεκμηρίων. Επίσης, προστίθενται συνεχώς επιστημονικές μελέτες που οδηγούν σε καινούργιες επισημάνσεις, διευκρινίζοντας άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του ρόλου και της παρουσίας της γυναίκας στο Βυζάντιο. Μερικές από αυτές τις πτυχές έρχεται να καλύψει αυτός ο τόμος, τον οποίο συνθέτουν εισηγήσεις που αποτέλεσαν το Ειδικό Θέμα στο 26ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Σοφία Στάϊκου: Πρόλογος
Νανώ Χατζηδάκη: Αγγελική Λαΐου (1941-2008). Οι μελέτες της για τη θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο
Σοφία Καλοπίση-Βέρτη: Πρόλογος
Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου: Εισαγωγή
Το πρόγραμμα του ειδικού θέματος του 26ου Συμποσίου Βραχυγραφίες των άρθρων
ΟΜΙΛΙΕΣ
Αγγελική Ε. Λαΐου: Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία Αγγελική Στρατή: Η εικονογραφία του βίου της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Σχόλια και παρατηρήσεις
Απόστολος Γ. Μαντάς: Παραστάσεις με οικιακές εργασίες γυναικών στη βυζαντινή τέχνη. Μια πρώτη προσέγγιση
Ευτέρπη Μαρκή, Ευαγγελία Αγγέλκου, Μαρία Χειμωνοπούλου: Δραστηριότητες, καλλωπισμός και ενδυμασία της γυναίκας στον παλαιοχριστιανικό κόσμο
Christine Stephan-Kaissis: Zwei byzantinische Damen und das Gottesbild des Klosters Latomou in Thessaloniki: Neues zum Mosaik von Hosios David und der Ikone von Poganovo
Ελένη Γ. Σαράντη: Η γυναίκα χορηγός κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή. Η προβολή ενός νέου ιδεολογικού προτύπου
Βασιλική Δημητροπούλου: Θρησκευτική χορηγία και οι γυναίκες της αυτοκρατορικής οικογένειας των Κομνηνών
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ένδυση και καλλωπισμός της γυναίκας στο Βυζάντιο
Αναστασία Δρανδάκη: Κοσμήματα και καλλωπισμός
Μελίτα Εμμανουήλ: Η γυναικεία κόμμωση στα χρόνια του Βυζαντίου
Παρή Καλαμαρά: Η βυζαντινή γυναικεία ενδυμασία
Ιωάννα Μπίθα: Η γυναικεία ενδυμασία της περιόδου της Φραγκοκρατίας
Συζήτηση
Βιβλιογραφία
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η εμπλοκή των γυναικών στην ίδρυση μνημείων και σε παραγγελίες έργων τέχνης στο Βυζάντιο
Χριστίνα Αγγελίδη: Δωρεές γυναικών κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή
Τίτος Παπαμαστοράκης: Δωρεές γυναικών από τον 8ο στον 12ο αιώνα
Σοφία Καλοπίση-Βέρτη: Δωρεές γυναικών στην υστεροβυζαντινή περίοδο
Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου: Σχόλια και παρατηρήσεις στο φαινόμενο της εμπλοκής των γυναικών σε δωρεές
Συζήτηση
Βιβλιογραφία
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ / SUMMARIES
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-05-23 10:46:55