Η γραμματική στη διδασκαλία
Σύγκριση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-1432-8
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2005
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 658 γρ., 354 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός αποτελεί επεξεργασία έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων 2002-2004» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Σκοπός της έρευνας ήταν η συγκριτική αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών διδακτικών εγχειριδίων ως προεργασία για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε μουσουλμάνους μαθητές μέσης εκπαίδευσης. [. . .] Ο αμερόληπτος εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τους συγκριτικούς πίνακες που περιέχονται στον τόμο αυτό ως αναλυτικά ευρετήρια για την οργάνωση του μαθήματός του και με τρόπο που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών του.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (ΤΟΥ Σ. Α. ΜΟΣΧΟΝΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Γ΄. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Δ΄. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ε΄. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ζ΄. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-10-08 15:25:38