Η βιβλιοθήκη της Μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας
Χειρόγραφα - Έντυπα - Αρχεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99745-1-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,193 γρ., 548 σελ.
Περιγραφή

Η ιστορία της μονής Πλατυτέρας ξεκινά τον 18ο αιώνα. Η ίδρυσή της συνδέεται με τον Λευκαδίτη ιερομόναχο Χρύσανθο Συρόπουλο.
Η Βιβλιοθήκη της μονής είναι η μεγαλύτερη γνωστή μοναστηριακή Βιβλιοθήκη στον κερκυραϊκό χώρο. Περιέχει 91 χειρόγραφα στα οποία περιλαμβάνονται και οι φυλλάδες και τα σπαράγματα τα οποία εντοπίστηκαν στο μοναστήρι. Επίσης περιέχει μία αξιόλογη συλλογή έντυπων βιβλίων, 1100 αντίτυπα, που τυπώθηκαν από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα.
Τα χειρόγραφα είναι όλα μεταβυζαντινά και χάρτινα. Στη Βιβλιοθήκη βρέθηκε μόνο ένα περγαμηνό φύλλο με χρυσοστομικό κείμενο του 11ου αιώνα. Αξιόλογα είναι τα μουσικά και νομοκανονικά χειρόγραφα αλλά και η συλλογή των μαθηματαρίων που χρησιμοποιούνταν στη στοιχειώδη και στη μέση εκπαίδευση στον ιόνιο χώρο τον 18ο αιώνα.
Τα περισσότερα έντυπα βιβλία είναι του 18ου και του 19ου αιώνα, αλλά αξιόλογος είναι και ο αριθμός των παλαιότερων εκδόσεων. Στον 15ο αιώνα χρονολογείται ένα αντίτυπο, στον 16ο δεκαοκτώ και στον 17ο αιώνα εξήντα επτά αντίτυπα. Τα περισσότερα βιβλία είναι θεολογικά, δηλαδή λειτουργικά και έργα της πατερικής και εκκλησιαστικής γραμματείας. Τα υπόλοιπα ανήκουν θεματολογικά στη φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, νομικές επιστήμες, γραμματική και λεξικογραφία. Η Βιβλιοθήκη διαφυλάσσει επίσης έργα άγνωστα στην ελληνική βιβλιογραφία καθώς και έναν σημαντικό αριθμό ξενόγλωσσων βιβλίων, κυρίως στην αγγλική γλώσσα.
Στη Βιβλιοθήκη της μονής σήμερα διασώζεται ένα σημαντικό τμήμα των βιβλίων που άλλοτε αποτελούσαν τον κορμό ιδιωτικών βιβλιοθηκών, που υπήρχαν στον αστικό κυρίως κερκυραϊκό χώρο, των οποίων οι τύχες διαγράφονται αχνά στα σημειώματα που οι προηγούμενοι κτήτορες άφησαν στις σελίδες των βιβλίων.
Τέλος, στη Βιβλιοθήκη της μονής ιδιαίτερη θέση κατέχει το αρχείο με έγγραφα διοικητικά, δικογραφίες και κατάστιχα της οικονομικής διαχείρισης. Στο αρχείο περιλαμβάνεται επίσης η προσωπική αλληλογραφία του κτήτορα της μονής ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου καθώς και η αλληλογραφία μεταγενέστερων ηγουμένων και μοναχών.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00