Η βασίλισσα και αι βυζαντιναί αρχόντισσαι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-408-119-6
Εκάτη, Αθήνα, 8/2010
Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 297 γρ, 192 σελ.
Περιγραφή

. . .Πρέπει συνεπώς να παραδεχθώμεν ότι οιαδήποτε γυναίκα, είτε του δρόμου, είτε του κάμπου, είτε του βουνού, ευθύς ως εισέλθη εις το Παλάτιον ως Αυτοκράτειρα, αλλάζει δέρμα, τρόπον τινά μεταμορφώνεται. Αφίνει το παλαιόν της και λαμβάνει, όπως και το ιερατείον, νέον όνομα. Η οικογένειά της εισέρχεται εις τας τάξεις των πατρικίων και ο πατήρ της τιτλοφορείται με τον πομπώδη τίτλον του Βασιλεοπάτορος. Στέφεται εις την Αγίαν Σοφίαν και η μορφή της συντροφεύει τον σύζυγον επί των χρυσών νομισμάτων. Της αναγείρουν αν-δριάντα εις τας πλατείας από χρυσόν ή από αργυρόν και εις τους τοίχους των Παλατιών της εικονίζεται με το φεγγίον της αγιωσύνης γύρω από την κεφαλήν της. . .


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]