Η αυθεντία του νομίσματος στη νεοελληνική κοινωνία
Η περίοδος των διατακτικών κερμάτων 1885-1910
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7089-10-6
Ελληνική, Νέα
€ 8.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 366 γρ, 235 σελ.
Περιγραφή

`Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις` έλεγε ο Επίκτητος και μας υπενθύμιζε την υποχρέωση ο μεγάλος νεοελληνιστής Κ. Θ. Δημαράς. Η μελέτη αυτή έχει ένα έλασσον σημείο αναφοράς, το οποίο, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια, μπορεί να εκβάλει σε μείζονα αιτούμενα της νεοελληνικής ιστοριογραφίας και θεωρίας ενισχύοντας τη θέση του χρήματος στη μελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας. Ταυτοχρόνως επιδιώκει να συγγενεύσει με γειτονικά πεδία των κοινωνικών επιστημών διαμορφώνοντας εννοιολογικές γεφυρώσεις από το πεδίο της πολιτικής σκέψης, της ανθρωπολογίας ή της ψυχολογίας. Η αυθεντία, η βία, ή η θυσία εμφιλοχωρούν στην οικοδόμηση της έννοιας του χρήματος και έξοχο πεδίο δοκιμασίας για την ικανότητα της χρήσης τους θεωρούμε ότι είναι η Οικονομική Ιστορία.
Η χρήση της έννοιας auctoritas στο πεδίο της ελληνικής νομισματικής ιστορίας μας υποχρεώνει να την συνδέσουμε με ορισμένες γλωσσολογικές παραπομπές, δάνειες προσλήψεις από σημαντικούς διανοητές. Αν βοηθούν στην προσέγγιση είναι ένα ζήτημα· πόσο θα πεισθούμε για την ανάγκη εισαγωγής της στην Οικονομική Ιστορία συνιστά διαφορετικό πρόβλημα. Μας προκαλεί όμως το ερώτημα με ποιο τρόπο το νόμισμα ως `λειτουργία` που παράγει γεγονότα μετασχηματίζει την αφηρημένη σύλληψη της auctoritas σε πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες οι οποίες σταθεροποιούν τον ιδιότυπο κοινωνικό δεσμό που εκφράζει το χρήμα. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

PARASCRIPTUM
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ, Χρηματοδεία και νομισματικός θεσμός στο εθνικό σύνορο.
1.1. Η χρηματοδεία στο νεοελληνικό κράτος
α. Η θεσμική ανάλυση των συναλλακτικών μέσων
β. Αρχές και πρακτικές στην αντιμετώπιση της νομισματικής αρρυθμίας
1.2. Ο νομισματικός θεσμός
α. Υπέρτατη κυριαρχία και μιμητισμός
β. Μακροχρονική προσέγγιση των νομισματικών θεσμών
γ. Η μετάβαση από την ετερογένεια στην ομοιογένεια των αγορών
1.3. Η διιστορική οικοδόμηση ορισμού του χρήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Νομισματικό σύστημα και η κυκλοφορία της δραχμής
2.1. Το σύμβολο του νομίσματος και η οικονομική ιστοριογραφία
2.2. Διεθνές νομισματικό σύστημα και η 'δραχμή' στο 19ο αι.
α. Η ηγεμονική διαμόρφωσή του
β. Η 'δραχμή' στη δυναμική των νομισματικών συστημάτων του 19ου αιώνα
γ. Οι προσαρμογές για την ενσωμάτωση στο διεθνές νομισματικό σύστημα μεταξύ 1833-1882
2.3. Η εθνική μεγαλοπρέπεια στην κυκλοφορία της δραχμής
α. Το νόμισμα και η επέκταση της εθνικής αγοράς
β. Η κοπή και η εκτύπωση: η σκιά της φερέγγυας εξουσίας
γ. Η μορφή του 'νομισματικού σωβινισμού'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Ο εκφυλισμός του διμεταλλισμού στο νεοελληνικό κράτος
3.1. Χρονολογικές επισημάνσεις
3.2. Τα κερματικά γραμμάτια: η κατώτατη βαθμίδα της αναγκαστικής κυκλοφορίας
3.3. Η αναζήτηση της αξιοπιστίας των κερματικών γραμματίων στην τεχνική της εκτύπωσης
3.4. Η 'φυσική αδυναμία' των κερματικών γραμματίων και το κόστος κυκλοφορίας τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η επανάκαμψη στην τροχιά της νομισματικής αυθεντίας
4.1. Η δυναμική των γεγονότων
4.2. Η επαναφορά του νομισματικού 'credo'
α. Οι επιταγές του ξένου πιστωτή
β. Η υποχρέωση για την εξυγίανση του νομίσματος
γ. Η 'position particuliere) της Ελλάδας, τα κέρματα και η εθνική αξιοπρέπεια του ελληνικού κράτους
δ. Ο λόγος του έλληνα τραπεζίτη
4.3. Οικονομική κρίση σε συνθήκες ισοτιμίας του συναλλάγματος: το 1909
Αντί για συμπεράσματα: Δύο σχόλια
α. Νόμισμα: 'αξία' ή/και 'αυθεντία'
β. Μικρο-εκχρηματισμός και κοινωνικοποίηση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Εισαγωγικό σημείωμα
Παράρτημα Πρώτο: Νομοθετικές πηγές
1.1. Το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του συστήματος της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης (1867-1909)
1.2. Η νομοθεσία των κερματικών γραμματίων (1885-1918)
1.3. Η τροποποίηση της Σύμβασης 10 Δεκ. 1885 για την κυκλοφορία των κερματικών γραμματίων
Παράρτημα Δεύτερο: Το νόμισμα στις προσαρτημένες περιοχές το 1881
Παράρτημα Τρίτο: Το νόμισμα εκτός ελληνικής επικράτειας
3.1. 'Σημείωμα περί του ενδεικνυομένου τρόπου χρηματικού εφοδιασμού της ελληνικής κατοχής εν Σμύρνη' του Α. Κοριζή
3.2. Ο συνδιοικητής της ΕΤΕ, Α. Διομήδης, προς τον διευθυντή του καταστήματος της ΕΤΕ Σμύρνης, Α. Αναστασόπουλο (9 Σεπτ. 1920)
3.3. Η απάντηση του διευθυντή του καταστήματος Σμύρνης της ΕΤΕ, Α. Αναστασόπουλου, στον συνδιοικητή της Τράπεζας, Α. Διομήδη
Παράρτημα Τέταρτο: Διεθνείς υποχρεώσεις και νομισματική κυκλοφορία
4.1. Η αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας και του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
4.2. Η επαναφορά των αργυρών κερμάτων το 1909
4.3. Υπολογισμός του αριθμού και του κόστους κοπής 'νομισμάτων': το παράδειγμα της Κρητικής Πολιτείας
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές ανέκδοτες και δημοσιευμένες
Βιβλιογραφία
RESUME