Η αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα πραγμάτων κατά τις συμβάσεις Βαρσοβίας και Μόντρεαλ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0651-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 812 γρ, 434 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη αναφέρεται στην αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα για καταστροφή, απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση των αποσκευών και των εμπορευμάτων, όπως διαμορφώνεται απ’ όλες τις μέχρι σήμερα, Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα.
Η θέση σε ισχύ των τριών από τα τέσσερα Πρωτόκολλα Μόντρεαλ του 1975 και ειδικότερα του τέταρτου, που αναφέρεται στα εμπορεύματα, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της Σύμβασης της Βαρσοβίας του 1929 και του Πρωτοκόλλου της Χάγης του 1955. Επίσης, η πρόσφατη υπογραφή της Σύμβασης Μόντρεαλ του 1999, που έχει σκοπό την αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου της Σύμβασης της Βαρσοβίας, δείχνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και κωδικοποίησης των παλαιών νομοθετημάτων για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των Συμβάσεων Βαρσοβίας και Μόντρεαλ.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η αστική ευθύνη του μεταφορέα και ειδικότερα οι αρχές και η έκταση εφαρμογής των σχετικών κανόνων, οι περιπτώσεις της περιορισμένης και απεριόριστης ευθύνης, της απαλλαγής του μεταφορέα, καθώς και οι κανόνες επιδίωξης των αξιώσεων του ζημιωθέντος.
Η ανάλυση των κανόνων ευθύνης, με εκτενή αναφορά στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και νομολογία, περιλαμβάνει την αρχική Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955, τη Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα του 1961, τα τέσσερα Πρωτόκολλα Μόντρεαλ του 1975 και τη Σύμβαση Μόντρεαλ του 1999, ενώ γίνεται αναφορά και στο Πρωτόκολλο της Γουατεμάλα του 1971.
Σε δώδεκα παραρτήματα του βιβλίου περιέχονται τα κείμενα όλων των παραπάνω Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων, τα δε σημαντικότερα απ’ αυτά περιέχονται και στην πρωτότυπη αγγλική ή γαλλική γλώσσα, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί, τυχόν διαφορά μεταξύ της μετάφρασής τους στην ελληνική και του πρωτοτύπου κειμένου.

Add: - Upd: