Η αρχιτεκτονική στην Κρήτη
Περίοδος των νεοτέρων χρόνων: 19ος αι. και περίοδος της αυτονομίας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-92052-2-1
Εκδόσεις Χρυσούλα Τζομπανάκη, Ηράκλειο Κρήτης , 12/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.63 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
30 x 22 εκ, 1,363 γρ, 238 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

[...] Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στη χρονική περίοδο από τον 19ο αι. έως και το 1913, χρονολογία-ορόσημο αφού τότε η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα. Εξετάζεται η ιστορία του τόπου κατά τον 19ο και τα πρώτα δεκατρία χρόνια του 20ού αι., δηλαδή κατά τη συγκλονιστική περίοδο της Αυτονομίας. Ερευνάται η κτηριακή παραγωγή έως τα τέλη της τουρκοκρατίας και η προσπάθεια των κυβερνήσεων της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης και της Κρητικής Πολιτείας για την θέσπιση νόμων που αφορούσαν στην οργάνωση υπηρεσιών σχετικών με τη δόμηση, την πολεοδομία, καθώς και την κατασκευή δημοσίων έργων. Ερευνάται επίσης ο καθοριστικός ρόλος των τεχνικών, κυρίως δε των επιστημόνων μηχανικών, οι οποίοι από την τελευταία εικοσαετία του 19ου αι. έως το τέλος της περιόδου της Αυτονομίας αγωνίστηκαν, μέσα σε τρομακτικά αντίξοες συνθήκες, για την υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών έργων. Τέλος, στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται δύο ομάδες κτισμάτων: οι γέφυρες και τα συστήματα ύδρευσης με τις κρήνες τους. [...] (από τον πρόλογο της συγγραφέως)

ΜΕΡΟΣ Ι. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο 19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1898-1913)
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΙV. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (1899-1913)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ