Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-702-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 20 εκ, 169 γρ, 68 σελ.
Περιγραφή

Η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, είχαν ως συνέπεια την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό εξωκρατικών κέντρων, στα οποία ενθυλακώνεται η εξουσία. Η διάχυσή της στην κοινωνία και την οικονομία προσδιορίζει σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την ελευθέρια του ανθρώπου. Καθοριστική για την προστασία της είναι η συμβολή των Ανεξάρτητων Αρχών. Η δράση τους εκτείνεται συνήθως σε ευαίσθητες περιοχές για την αξία και την ελευθέρια του ανθρώπου, ενώ η βασική αποστολή τους είναι η αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν προνομιακό χώρο για την προβολή νέων πτυχών πολλών επιμέρους δικαιωμάτων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βρίσκεται ασφαλώς στην εμπροσθοφυλακή αυτής της προσπάθειας, σημαντική είναι, κατά γενική ομολογία, η συμβολή της στην εκλέπτυνση του περιεχομένου πολλών δικαιωμάτων καθώς επίσης και στην αναβάθμιση και επαύξηση της λειτουργίας τους στην πράξη. Στο τόμο περιλαμβάνονται τέσσερις εισηγήσεις από νέους επιστήμονες -τον Π. Δόνο, την Λ. Μήτρου, τον Φ. Μίτλεττον και τον Ε. Παπακωνσταντίνου - που πραγματεύονται θεματικές οι οποίες βρίσκονται τελευταία στο επίκεντρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Π. ΔΟΝΟΣ
Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Λ. ΜΗΤΡΟΥ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Φ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ