Η Αρχαία Πόλη
La Cité Antique (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-88126-3-5
Octavision, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 854 γρ., 574 σελ.
Περιγραφή

Το έργο `Η Αρχαία Πόλη`, αν και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1864, διατηρεί και σήμερα ορισμένη αξία και ενδιαφέρον. Η αξία του συνίσταται σε δύο γεγονότα. Αφενός εγκαινίασε τις μοντέρνες μελέτες με θέμα το είδος αρχαίου κράτους που οι Έλληνες προσδιόριζαν με τον όρο πόλις. Αφετέρου άσκησε επίδραση στις έρευνες που επακολούθησαν με το ίδιο θέμα και είχε ευρύτερη απήχηση σε επιστημονικούς κλάδους, όπως η κοινωνιολογία και η κοινωνική ανθρωπολογία. Για τούτους τους λόγους, εκτός του ότι αναφέρεται συχνά για τον εν γένει προδρομικό ρόλο του ή για διάφορες συγκεκριμένες ιδέες του, έχει γίνει, το ίδιο, αντικείμενο μελετών. [...]

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Για την ανάγκη της μελέτης των παλαιότερων δοξασιών των Αρχαίων και την κατανόηση των θεσμών τους
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΡΧΑΙΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ
Δοξασίες για την ψυχή και τον θάνατο
Η λατρεία των νεκρών
Η ιερή φλόγα
Η οικογενειακή θρησκεία
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η θρησκεία υπήρξε η βασική αρχή της αρχαίας οικογένειας
Ο γάμος
Περί της συνέχειας της οικογένειας - Απαγόρευση της αγαμίας - Διαζύγιο σε περίπτωση στειρότητας - Ανισότητα μεταξύ γιού και θυγατέρας
Για την υιοθεσία και τη χειραφέτηση
Για τη συγγένεια - Γι' αυτό που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν agnatio
Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας
Το κληρονομικό δίκαιο
Η εξουσία μέσα στην οικογένεια
Η αρχαία ηθική της οικογένειας
Το γένος (gens) στην Ελλάδα και στη Ρώμη
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - Η ΠΟΛΗ
Η φρατρία και η κουρία - Η φυλή (η τριττύς)
Καινούργιες θρησκευτικές δοξασίες
Ο σχηματισμός της πόλης
Η πόλη-οικισμός
Η λατρεία του ιδρυτή - Ο θρύλος του Αινεία
Οι θεοί της αρχαίας πόλεως
Η θρησκεία της πόλης
Ο άρχων
Ο νόμος
Ο πολίτης και ο ξένος
Ο πατριωτισμός - Η εξορία
Περί του αστικού πνεύματος
Σχέσεις ανάμεσα στις πόλεις-κράτη - Ο πόλεμος - Η ειρήνη - Η συμμαχία των θεών
Οι ομοσπονδίες - Οι αποικίες
Ο Ρωμαίος - Ο Αθηναίος
Περί της παντοδυναμίας του κράτους - Οι Αρχαίοι δεν γνώρισαν την ατομική ελευθερία
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ
Πατρίκιοι και πελάτες
Οι πληβείοι
Πρώτη επανάσταση
Η αριστοκρατία κυβερνά τις πόλεις
Δεύτερη επανάσταση - Αλλαγές στην οργάνωση της οικογένειας - Το δικαίωμα του πρωτότοκου εξαφανίζεται - Το γένος διαμελίζεται
Οι πελάτες απελευθερώνονται
Τρίτη επανάσταση - Ο λαός εισέρχεται στη διοίκηση της πόλης-κράτους
Μεταβολές στο ιδιωτικό δίκαιο - Η Δωδεκάδελτος - Οι νόμοι του Σόλωνα
Καινούργιες αρχές διακυβέρνησης - Το δημόσιο συμφέρον και η ψηφοφορία
Η αριστοκρατία του χρήματος προσπαθεί να επιβληθεί - Καθιέρωση της δημοκρατίας - Τέταρτη επανάσταση
Κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος - Το παράδειγμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας
Πλούσιοι και φτωχοί - Η δημοκρατία χάνεται - Οι λαϊκοί τύραννοι
Επαναστάσεις της Σπάρτης
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Καινούργιες δοξασίες - Η φιλοσοφία αλλάζει τους κανόνες της πολιτικής
Η ρωμαϊκή κατάκτηση
Ο Χριστιανισμός αλλάζει τη μορφή της εξουσίας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας Ονομάτων
Πίνακας Πραγμάτων και Όρων
Περιεχόμενα
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:17