Η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-91644-8-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 508 γρ, 288 σελ.
Περιγραφή

Εις το παρόν βιβλίον αποκαλύπτονται η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας και ο κώδιξ του Πλάτωνος δια των λεξαρίθμων. Μέσα από μία πληθώρα λεξαριθμικών ισοψηφιών, αποδεικνύεται ότι οι λεξάριθμοι έχουν γνώσιν επί παντός επιστητού. Παρουσιάζονται αποδείξεις σχετικώς με την γνώσιν των λεξαρίθμων δια το γεγονός ότι ο κώδιξ του Πλάτωνος που ανεκαλύφθη το έτος 2010 από τον Βρεττανό καθηγητή της ιστορίας της επιστήμης Jay Kennedy, βασίζεται εις τον αριθμόν 12 και ειδικότερα εις την δωδεκα-πολλαπλάσιον στιχομετρίαν. Επίσης, δίδεται η λεξαριθμική απόδειξις δια το γεγονός ότι ο Έλλην λόγος γνωρίζει την απόκρυψαν γεωμετρικήν δομήν του Παρθενώνος και της πυραμίδας του Χέοπος. Αποδεικνύεται ακόμη, ότι το κλειδίον της αρμονικής κατασκευής των πάντων μέσω της ιεράς γεωμετρίας, είναι ο χρυσούς αριθμός φ: 1,618... Ακόμη, παρατίθενται νέα λεξαριθμικά στοιχεία που αφορούν τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες και τα επιτεύγματα αυτών, το παλίμψυστον του Αρχιμήδους και αποκαλύπτεται λεξαριθμικώς, ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας αρχαίος Ελληνικός οικουμενικός θεσιολάβος(GPS).


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]