Η αποκάλυψη του Ιωάννη εξηγημένη από τον δάσκαλο Νικόλαο Α. Μαργιωρή
Υπό την επιμέλεια και τους εκτενείς αναλυτικούς σχολιασμούς του μαθητή του Ηλία Λ. Κατσιάμπα
Ioanni's Apocalypse Explained by Master Nikolaos A. Margioris
Under the attendance and the extensive analytical commendations of his student Elias L. Katsiabas
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85735-1-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 12.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 423 γρ., 191 σελ.
Περιγραφή

[...] "Η αποκάλυψη του Ιωάννη", όπως παραδόθηκε από τον δάσκαλο Ν. Μαργιωρή, πέρασε από την σχολαστική επεξεργασία του μαθητή του Ηλία Λ. Κατσιάμπα ο οποίος και πήρε την πρωτοβουλία να την δημοσιοποιήσει, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια να μεταφέρει αυτούσια τα διασωθέντα λόγια του δασκάλου του στο χαρτί χωρίς καμία διαφοροποίηση, συρράπτοντας μόνο μερικά σημεία του αναλυόμενου θέματος, όπου υπήρξε τέτοια ανάγκη. Παράλληλα επιμελήθηκε όλο ανεξαιρέτως το έργο και συνέγραψε τους αναγκαίους αναλυτικούς και επεξηγηματικούς προλόγους, σχόλια, αίτια και σκοπούς δημοσιοποίησής του, διευκρινήσεις, διαπιστώσεις, βιογραφικό Ν. Μαργιωρή κ.λ.π. που πρέπει απαραίτητα να το συνοδεύουν για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι ύπαρξης και χρησιμότητας ενός τέτοιου έργου. [...]

(Ηλίας Κατσιάμπας, απόσπασμα από την εισαγωγή)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:17