Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής
Συνθέτοντας την κοινωνική πολιτική με αναπτυξιακές επιλογές: Πρακτικά ημερίδας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1915-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 9.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 220 γρ, 148 σελ.
Περιγραφή

Στόχος της σειράς αυτής είναι να συμβάλει στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση της προβληματικής, η οποία αναπτύσσεται επί σειρά ετών πάνω σε επιστημονικά αλλά και πολιτικά ζητήματα, που τίθενται στα πεδία της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στη θεματική των δύο αυτών καθοριστικών τομέων των δημόσιων πολιτικών, η απασχόληση και η εκπαίδευση, η ανεργία, η φτώχεια, οι ανισότητες, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία αποτελούν κλασικές σταθερές του συναφούς ακαδημαϊκού λόγου και των σχετικών δράσεων του κράτους. Παράλληλα, οι μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών στην οικονομία, στην κοινωνική δομή και στην πολιτική ανέδειξαν τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, της προστασίας των δικαιωμάτων, της ποιότητας ζωής, της «παρέκκλισης» και του κοινωνικού ελέγχου, της αυξανόμενης πίεσης για σύνδεση της εκπαίδευσης με τις «κοινωνικές ανάγκες», της υπερεθνικής προσέγγισης των προβλημάτων. Πρόκειται για μια πρόκληση στους χώρους της επιστήμης και της πολιτικής, χωρίς τη δυνατότητα μονοσήμαντων απαντήσεων και οριστικών λύσεων.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]