Η αιώνια φιλοσοφία
Προλεγόμενα στην αιώνια φιλοσοφία (philosophia perennis)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87099-7-3
Δρόμων, Αθήνα, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 10.55 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 201 γρ, 158 σελ.
Περιγραφή

Οι σελίδες που ακολουθούν προσφέρονται ως πνευματικό συμπόσιο στο οποίο συνδαιτυμόνες και οικοδεσπότες συνθέτουν ενότητα, συναντώνται και όπου διαφοροποιούνται, γιατί κατά βάθος νοείν σημαίνει κατανοείν: όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, οι δόξες, οσοδήποτε, ορθές και «μετ` επιστήμης» υποκλίνονται στην αδιόρατη παρουσία της ατρεμούς φιλοσοφικής αλήθειας, της πληρωματικής, της αιώνιας. Ας διευκρινισθεί, τέλος, κάτι με κάθε δυνατή σαφήνεια και καθαρότητα. Μη έχουσα συγκεκριμένες αρχές, η αιώνια φιλοσοφία, είναι το πλήρωμα κάθε φιλοσοφίας, το άρρητο πλήρωμά της και γι` αυτό ακριβώς δεν προσεγγίζεται με τις υπάρχουσες εκφραστικές μας δυνατότητες. Δεν προσεγγίζεται, γιατί το είναι της μεταφυσικής παράδοσης είναι απροσπέλαστο. Ίστατο ωστόσο ως πλήρωμα κάθε λόγου, κάθε φιλοσοφήματος.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΔΥΕΣΘΑΙ
1. Πτόησις
ΙΙ. Σκέψις. Η σκεπτική διάθεση
ΙΙΙ. Εκφράζεσθαι. Το λέγειν
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ
Ι. Άνθρωπος και κόσμος
ΙΙ. Συναισθάνεσθαι και συναντιλαμβάνεσθαι
ΙΙΙ. Γιγνώσκειν
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΙΩΝΙΩΣ ΕΠΙΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ
Ι. Αναγιγνώσκειν και επιγιγνώσκειν
ΙΙ. Η πληρωματικότητα του ηθικού
ΙΙΙ. Philosophia perennis
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ