Η Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή
Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνες
Athens During the Roman Period
Recent Discoveries, New Evidence
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-476-002-2
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 12/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 2,038 γρ, 488 σελ.
Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο έχουν συγκεντρωθεί τα κείμενα των ομιλιών του διεθνούς αρχαιολογικού συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2006. Σκοπός των Πρακτικών είναι η ανάδειξη της εικόνας του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή, μέσω της παρουσίασης νέων και αδημοσίευτων ευρημάτων, καθώς και πρόσφατων ανασκαφικών ερευνών από Έλληνες και ξένους μελετητές. Επιπλέον, αντικείμενο των εργασιών είναι η διερεύνηση της επίδρασης των ρωμαϊκών αντιλήψεων στην τοπική κοινωνία, μέσα από την μελέτη των αλλαγών που επήλθαν στην αστική δομή της Αθήνας και των εξελίξεων στους τομείς της γλυπτικής, της κεραμικής και της μικροτεχνίας. Στόχος της έκδοσης, τέλος, είναι να εξετασθεί ο βαθμός ανασυγκρότησης της ελληνικής παράδοσης υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, μέσα από μια λεπτομερή παρουσίαση της ελληνικής παραγωγής, της αρχιτεκτονικής και της καθημερινής ζωής. Επιπροσθέτως το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μελέτη της Αθήνας κατά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Δίνεται με τον τρόπο αυτό μια μοναδική ευκαιρία σε αρχαιολόγους και ερευνητές να ενημερωθούν για τις πρόσφατες μεγάλες ανακαλύψεις και το νέο διαθέσιμο υλικό.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]