Η αθέατη πλευρά της πληροφορικής
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-387-428-7
Γκιούρδας Β., Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 264 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως του εάν διαθέτουν ή όχι γνώσεις πληροφορικής. Με απλούς και κατανοητούς όρους δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως :α) Τι είναι η πληροφορική Επιστήμη, β) Πως σχεδιάζεται ένα Πληροφοριακό σύστημα , γ) Τι είναι η γλώσσα Προγραμματισμού, δ) Τι είναι Λογισμικό, ε) Τι είναι το Διαδίκτυο.
Εν συνεχεία περιγράφεται η επόμενη γενιά υπολογιστών, οι οποίοι δεν θα είναι πλέον ηλεκτρονικοί αλλά βιολογικοί. Χαρακτηριστικό των εν λόγω υπολογιστών θα αποτελεί η χρήση ζώντων κυττάρων τα οποία θα ενεργοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση της ευφυΐας που ενυπάρχει στη φύση και κατ` επέκταση, την αποτελεσματικότερη επεξεργασία της ανθρώπινης γνώσης.
Επιπλέον, το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα που αφορούν την παρακολούθηση πολιτών και τις υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών- ένα θέμα που αναλύεται με τρόπο απόλυτα κατανοητό για όλους.
Τέλος η πραγμάτευση των θεμάτων που συνιστούν την Πληροφορική Επιστήμη ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όχι μόνο μέσω γραπτού αλλά μέσω του προφορικού λόγου. Στο πλαίσιο αυτό αναδύεται η διαδικασία της επανασύνδεσης της ανθρώπινης ομιλίας, με την προοπτική ότι κάποτε θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε και πάλι τους λόγους των αρχαίων σοφών.