Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.)
Animals and Environment in Byzantium (7th-12th c.)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-371-063-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά, Γαλλικά
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,063 γρ, 505 σελ.
Περιγραφή

Το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα `Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο` (7ος-12ος αι.) οργανώθηκε στην Αθήνα στις 6-7 Ιουνίου 2008, στο πλαίσιο του προγράμματος Καθημερινός και Κοινωνικός Βίος των Βυζαντινών του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στόχος του ήταν η μελέτη της σχέσης των Βυζαντινών με το φυσικό περιβάλλον, με την άγρια ή εξημερωμένη πανίδα. Η απουσία ειδικής πραγματείας για την βυζαντινή πανίδα -το θέμα εξετάζεται πάντα περιστασιακά και σε συνάρτηση με την αγροτική οικονομία- οδήγησε τους υπευθύνους του Συνεδρίου να προβούν σε συγκεκριμένες αναθέσεις, ώστε να καλυφθούν οι κατά το δυνατόν περισσότεροι αδιερεύνητοι τομείς. Αποφασίστηκε, επίσης, ο χρονικός περιορισμός του θέματος στους μεσοβυζαντινούς χρόνους, χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι παρεκβάσεις στις πριν και μετά περιόδους. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Βραχυγραφίες
Ταξιάρχης Γ. ΚΟΛΙΑΣ, Ο άνθρωπος και τα ζώα στο Βυζάντιο
Johannes KODER, Παρατηρήσεις για τη χρήση βοοειδών στο Βυζάντιο
Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Ο χοίρος ως σύμβολο ευδαιμονίας του βυζαντινού ανθρώπου
Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ, Περί ιχθύων και αλιείας διάφορα
Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Απάνθισμα περί αμνοεριφίων και άλλα συναφή αγροτοποιμενικά
Αναστάσιος Κ. ΣΙΝΑΚΟΣ, Το κυνήγι κατά τη μέση βυζαντινή εποχή (7ος-12ος αι.)
Dionysios STATHAKOPOULOS, Invisible Protagonists: the Justinianic Plague from a Zoocentric Point of View
Chryssi BOURBOU, Fasting or Feasting? Consumption of Meat, Dairy Products and Fish in Byzantine Greece. Evidence from Chemical Analysis
Nancy P. SEVCENKO, Eaten Alive: Animal Attacks in the Venice Cynegetica
llias ANAGNOSTAKIS - TITOS PAPAMASTORAKIS, St. Romanes epi ten sklepan. A Saint Protector and Healer of Horses
Ewald KISLINGER, Byzantine Cats
Vanya LOZANOVA-STANCHEVA, The Basilisk: Visualization of the Mystery
Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ο φράκτης, ο αγριόχοιρος και η άρκτος
Kallirroe LINARDOU, Notes on a Milking Scene in Parisinus Graecus
Stavros LAZARIS, Role et place du cheval dans l'antiquite tardive: questions d'ordre economique et militaire
Tibor ZIVKOVIC, Symbolism of Some Animals in the Early Medieval Serbia. Tribute, Peace, and Friendship
Μαρία ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Οικόσιτα, ωδικά και εξωτικά πτηνά. Αισθητική πρόσληψη και χρηστικές όψεις (7ος-11ος αι.)
Nike KOUTRAKOU, 'Animal Farm' in Byzantium? The Terminology of Animal Imagery in Middle Byzantine Politics and the Eight 'Deadly Sins'
Μαρία ΧΡΟΝΗ, Τα ζωϊκά προϊόντα ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμάκων και περιάπτων στα βυζαντινά ιατρικά κείμενα της μέσης περιόδου. Η εξελικτική σχέση της πανίδας με την ιατρική και την λευκή μαγεία
Michel KAPLAN, L'activite pastorale dans le village byzantin du VIIe au Xlle siecle
Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Η κτηνοτροφία στο Βυζάντιο: από την επιβίωση στην εμπορευματοποίηση (8ος-12ος αι.)
Σπύρος ΤΡΩΙΑΝΟΣ - Αλέξανδρος ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Τα ζώα ως αντικείμενο εγκληματικών πράξεων στο βυζαντινό δίκαιο
Ιωακείμ Αθ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ, Η κτηνοτροφία στην Χαλκιδική κατά τους μέσους χρόνους
llias ANAGNOSTAKIS, Graos Gala: Une legende byzantine des Jours de la Vieille (pastoralisme au feminin et destruction de l'environnement a Byzance)