Ζητήματα τραπεζικής οικονομικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-255-214-8
Οικονομικόν, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 28.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 520 σελ.
τ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ