Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1819-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2007
Ελληνική, Νέα
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
275 σελ.